Blog : TPM

ตอน 24 (Autonomous Maintenance)• การตรวจเช็คด้วยตนเอง 1. ในการตรวจเช็คด้วยตนเองต้องทำอะไรบ้าง

จากตรงนี้จะขอพูดถึงจุดสำคัญของวิธีดำเนินการ Step 5 “การตรวจเช็คด้วยตนเอง” ● การเปลี่ยนมาตรฐานชั่วคราวให้เป็นมาตรฐานจริง        มาตรฐานของการบำรุงรักษาด้วยตนเอง (AM) ได้มีการจัดทำมาตรฐานชั่วคราวแล้วใน Step 3 แต่หลังจากนั้นต้องเพิ่มหัวข้อที่ต้องปฏิบัติตามจากการตรวจเช็คโดยรวม เนื้อหาก็จะยกระดับมากขึ้น        เพื่อการนี้ การตรวจเช็คโดยรวมนี้ต้องดำเนินการเปลี่ยนจากมาตรฐานชั่วคราวเป็นมาตรฐานจริง  อีกทั้งการเพิ่มหัวข้อที่ต้องปฏิบัติตามมากขึ้น จะทำให้ไม่สามารถทำภายในเวลาที่หัวหน้าหรือผู้จัดการกำหนดได้ จึงจำเป็นต้องมีการไคเซ็นเพื่อทำให้ปฏิบัติตามได้ง่ายขึ้น  ดังนั้นจุดสำคัญในการเปลี่ยนเป็นมาตรฐานจริงคือการใช้นาฬิกาจับเวลา ตรวจสอบดูว่า “สามารถตรวจเช็คตาม Check List ได้ภายในเวลาหรือไม่” ...
Read More

ตอน 23 (Autonomous Maintenance)• การตรวจเช็คโดยรวม 7. การตรวจเช็คโดยรวมของการปฏิบัติงาน

        ในสถานที่ทำงานที่เป็นการปฏิบัติงานด้วยมือ ให้หาข้อบกพร่องของเนื้อหาการปฏิบัติงานหรือสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน ทำการฟื้นสภาพหรือไคเซ็นให้ปฏิบัติตามได้ง่าย และให้สรุปผลที่ได้นั้นเป็น “มาตรฐานการปฏิบัติงานชั่วคราว” ยิ่งกว่านั้น จุดสำคัญคือในการตรวจเช็คโดยรวมนี้ให้ทบทวนเนื้อหาการปฏิบัติงานแต่ละงานอย่างจริงจัง · Check Point ของการตรวจเช็คโดยรวม        ในสถานที่ปฏิบัติงานด้วยมือ เพื่อทบทวนเนื้อหาการปฏิบัติงานอย่างจริงจัง ให้ดูว่ามีการปฏิบัติงานที่ตรงกับหัวข้อเช็คแต่ละข้อใน “การประเมินระดับความยากง่ายของการปฏิบัติงาน” ดังที่แสดงต่อไป โดยให้ผู้ปฏิบัติงานทุกคนลิสต์ออกมา  ต้องมีการจัดทำ Check Sheet เช่นนี้แล้วจึงดำเนินการตรวจเช็คโดยรวม ก็จะสามารถป้องกันการตกหล่นของการตรวจเช็คได้ การตรวจเช็คโดยรวมเท่าที่ได้พูดมา ...
Read More

ตอน 22 (Autonomous Maintenance)• การตรวจเช็คโดยรวม 6. การตรวจเช็คโดยรวมของไฟฟ้า

สุดท้ายขอพูดถึงวิธีการตรวจเช็คโดยรวมของไฟฟ้า ซึ่งมี Check Point ดังต่อไปนี้ · Check Point ของการตรวจเช็คโดยรวม สายไฟ ท่อทาง ข้อต่อ มีจุดที่หลุดอยู่หรือสึกหรอหรือไม่ สายดินหลุดอยู่หรือไม่ สายไฟมีรอยลาก รอยสี หรือว่าสัมผัสกับน้ำมัน-น้ำหรือไม่ หลอดไฟขาด หรือมีการหลวมของพวกสวิตช์หรือไม่ เข็มของมาตรวัดแรงดัน มาตรวัดกระแสไฟฟ้า เป็นต้น มีการสั่นหรือไม่ ตู้ไฟฟ้าหรือแผงควบคุมมีรูเกินเปิดอยู่หรือไม่  เปิดปิดได้ดีหรือไม่ การจัดการสายไฟในตู้ไฟฟ้าดีหรือไม่ ในตู้มีฝุ่น ผงหรือไม่ มีการเสียหายของอุปกรณ์หรือมอเตอร์ร้อนเกินไปหรือไม่ บิส ...
Read More

ตอน 21 (Autonomous Maintenance)• การตรวจเช็คโดยรวม 5. การตรวจเช็คโดยรวมของระบบส่งกำลัง

ต่อไปจะพูดถึงวิธีการตรวจเช็คโดยรวมของระบบส่งกำลัง (Transmission)  Check Point เกี่ยวกับระบบส่งกำลัง มีดังต่อไปนี้ · Check Point ของการตรวจเช็คโดยรวม V Belt มีรอย สิ่งสกปรกมาติด หรือสึกหรอหรือไม่ มีการใช้สายพานผิดชนิด หรือตั้ง Tension ผิดหรือไม่ โซ่มีการยืดหรือ sprocket มีการสึกหรอหรือไม่ แกนมีการคด เยื้องศูนย์ หรือโบลต์ยึดมีการหลวมคลอนหรือไม่ Bearing เกิดความร้อน สั่น หรือเสียงผิดปกติหรือไม่ ร่องลิ่มมีการสึกหรอ ...
Read More

Blog : TPM for SME

ตอน 11 การกำหนดนโยบายพื้นฐานและเป้าหมายไปสู่ TPM for SME

      1. การกำหนดนโยบายพื้นฐาน          ทำการสะสางนโยบายพื้นฐาน แนวคิดการบริหารธุรกิจและสภาพวดล้อมที่รายล้อม แล้วแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนไปสู่ TPM for SME ภายในแผนธุรกิจนอกจากนี้ ภายในเป้าหมายการบริหารจัดทำเป้าหมายของ TPM for SME ตารางภาพ ...
Read More

ตอน 10 การทำให้ภาพ TPM for SME ที่มุ่งหวังมีความชัดเจน

6-1 วัตถุประสงค์ของการทำให้ชัดเจน         การทำให้นโยบายและเป้าหมายมีความชัดเจนนั้น ไม่ว่าบริษัทที่ไหนก็เป็นสามัญสำนึกของการบริหารนโยบายอยู่แล้ว ดังนั้น จึงมีการแสดงให้เห็นปรัชญาบริษัท, นโยบายประธาน, แผนระยะกลาง, เป้าหมายของแต่ละปีต่างๆ การทำให้เจตนารมณ์ของผู้บริหารธุรกิจมีความชัดเจนนั้น รวมทั้งการให้พนักงานทั้งหมดมีความเข้าใจในทิศทางที่ควรจะก้าวไปหรือแนวคิดของบริษัทอยู่เสมอ จึงเป็น “ก้าวแรกของการไคเซ็นคุณลักษณะของบริษัท”       ...
Read More

ตอน 9 การจัดระเบียบองค์กรกิจกรรมในการส่งเสริม TPM for SME

5.1 การจัดระเบียบองค์กรกิจกรรม       ให้มีการผสมผสานองค์กรแนวตั้งของระดับบริหารในการส่งเสริม TPM for SME  ให้ผสมผสานกับคณะกรรมการส่งเสริมที่มีผู้บริหารสูงสุดเป็นแกนกลาง หรือรูปแบบที่มีองค์กรแนวนอนการไคเซ็น หรือ Circle เข้าด้วยกัน นั่นคือ การสร้างองค์กรแบบ Matrix ที่มีแนวตั้งและแนวนอนหรือที่เป็น “องค์กรกลุ่มย่อยซ้อนกัน” ในรูปแบบการเข้าร่วมการบริหารเป็นกลุ่ม     ...
Read More

ตอน 8 การ Implement Campaign

4 Implement Campaign ทำการรวบรวมสโลแกน คำขวัญต่างๆ เป็นเป้าหมายในอนาคต โดยมีวัตถุประสงค์การซึมซับและรู้กระจ่างต่อกิจกรรมไปยังพนักงานโดยผ่านการใช้คำขวัญ สามารถทำให้พนักงาน Operator พนักงานชั่วคราว ที่โอกาสที่จะแสดงความคิดเห็นในแต่ละวันมีน้อย ได้มีโอกาสคิดถึงบริษัทหรือมีความคาดหวังต่อภาพอนาคตของบริษัทเกิดขึ้น ซึ่งจะทำให้การเข้าใจต่อบรรยากาศของบริษัทและกิจกรรมดำเนินไปได้ ในบริษัท (โรงงาน) ใช้การแสดงโปสเตอร์ สโลแกนที่รวบรวมมาทั้งหมด สามารถส่งเสริมสร้างให้เกิดบรรยากาศของกิจกรรมทั้งหมดของบริษัท (โรงงาน) Campaignทำการรวบรวมโปสเตอร์ ...
Read More

Blog : 5S

วิธีดำเนินการกิจกรรม 5ส. อย่างมีประสิทธิภาพ

  (1)ไม่ทำกิจกรรม 5 ส. ที่เป็นเพียงรูปแบบ (2)ดำเนินกิจกรรม  5 ส. แบบเสาะหาสาเหตุ (3)ดำเนินกิจกรรม 5 ส. ที่ทุกคนมีส่วนร่วม (4)กิจกรรม 5 ส. คือการขุดค้นภูเขาสมบัติ (5)ดำเนินกิจกรรม 5 ส ...
Read More

สร้างนิสัย

1. “การสร้างนิสัย” คือ      การสร้างนิสัยให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบของสถานปฏิบัติงาน  เป้าหมายคือคน   กุญแจของความสำเร็จของ      5 ส.  หัวข้อ “Visual Control” ที่ได้มาโดยผ่านกิจกรรม 5 ส. ได้มีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้องหรือไม่? 2. หลักการกฎเกณฑ์ของการสร้างนิสัย     ...
Read More

5ส ของหน่วยงานสำนักงาน

1、แนวคิด 5 ส. ของหน่วยงานสำนักงาน         ใช้สารสนเทศเป็นวัตถุดิบในการสร้างสารสนเทศที่จำเป็นในการบริหารธุรกิจขึ้นมาใหม่  ดำเนินการกำจัดมุดะภายใต้แนวคิดที่เรียกว่าโรงงานสำนักงาน  เสริมแกร่งโครงสร้างงานสำนักงานที่มีส่วนช่วยในการบริหารธุรกิจ 2、หลักการและกฎเกณฑ์ของการทำ 5 ส. ของหน่วยงานสำนักงาน     (1)จัดเตรียมสิ่งแวดล้อมของออฟฟิศ       ...
Read More

สะดวก

1、สะดวกคือ การกำหนดวิธีการวางหรือเลย์เอาต์ให้ถูกต้องเพื่อสามารถหยิบสิ่งที่จำเป็นในเวลาที่จำเป็นออกมาใช้ได้ทันที หาวิธีการเก็บรักษาของให้ใช้งานได้ง่าย และกำจัดการหา  และสร้างมาตรฐานนั้น 2、หลักการและกฎเกณฑ์ของการทำให้สะดวก                 (1)การเก็บรักษาให้ใช้งานได้ง่าย                         กำหนดวิธีการวางเก็บรักษาของให้ใช้งานได้ง่ายจากการดูความถี่และวัตถุประสงค์ในการใช้  ไม่ว่าใครก็สามารถหยิบของที่จำเป็นในเวลาที่จำเป็นในปริมาณที่จำเป็นกับงานปัจจุบันได้อย่างรวดเร็ว                 (2)กำจัดการหา                         ทำให้มองเห็น (Visualization) ...
Read More

Blog : Karakuri Kaizen

ตอน 3 Karakuri Concept หลักการของลูกรอก

Karakuri Concept  กลไกพื้นฐานที่นำมาสร้าง Karakuri Kaizen 2.รอก       ถ้าทำให้ทำงานประสานกันไม่ว่าจะเป็น ขนาดของแรง ทิศทาง หรือระยะทาง ก็สามารถเปลี่ยนได้ ! รอกที่เปลี่ยนขนาดของแรงและทิศทาง       ถ้าเราสังเกตด้านบนของเสาธง ...
Read More

ตอน 2 Karakuri Concept

Karakuri Concept  กลไกพื้นฐานที่นำมาสร้าง Karakuri Kaizen 1.หลักการของคาน ไม่ว่าจะเป็นของที่มีน้ำหนักแค่ไหน ก็สามารถเคลื่อนที่ได้โดยใช้หลักการของคาน! การทำงานและโครงสร้างของคาน         ถ้าเราย้อนไป 2000 ปีก่อน ชาวกรีกที่ชื่อว่า อาร์คิมีดีสเคยกล่าวไว้ว่า ถ้าเรานำไม้ที่ยาวและแข็งแรง วางไว้ตรงจุดใดจุดหนึ่งให้เขาละก็ ...
Read More

ตอน 1 Karakuri คืออะไร

ที่มาของ Karakuri        ย้อนกลับไป ประมาณ 1200ปี กล่าวกันว่า มีการบันทึกในประวัติศาสตร์เป็นครั้งแรกว่า  เรื่องราวเกี่ยวกับ Karakuri ของญี่ปุ่น ได้เริ่มเกิดขึ้น ในยุคสมัย Heian  หลังจากนั้น ในสมัย Muromachi มีการไหลเข้ามาของวัฒนธรรมตะวันตาก ...
Read More

Blog : Lean Manufacturing

ตอน 2 ระบบการผลิตแบบลีน (Lean)

“นำปรัชญาใหม่มาใช้…. เราอยู่ในยุคเศรษฐกิจใหม่”  เป็นคำกล่าวของ W. Edwards Deming       การผลิตแบบลีน หรือที่เรียกว่าระบบการผลิตของโตโยต้า หมายถึง การทำสิ่งต่างๆ ได้มากขึ้นโดยใช้เวลาน้อยลง พื้นที่น้อยลง ใช้กำลังคนน้อยลง เครื่องจักรน้อยลง ใช้วัสดุน้อยลง ในขณะที่เราสามารถส่งมอบสิ่งที่ลูกค้าต้องการ ในเวลาที่เขาต้องการ ด้วยคุณภาพและต้นทุนที่แข่งขันได้  หนังสือสำคัญสองเล่มที่นิยมใช้คำว่าลีน ...
Read More

ตอน 1 กำเนิดของการผลิตแบบลีน

         มีความเป็นไปได้ที่เราจะปรับปรุงระบบการผลิตของเราที่ Toyota   คุณ Eiji Toyoda ทายาทของตระกูล Toyoda ได้กล่าวที่โรงงาน Ford Rouge ประมาณปี 1950 แนวคิดใหม่ที่ได้นี้เป็นการจัดการกับปัญหาที่เป็นรูปธรรมซึ่งการเรียนรู้แล้วเอาไปลองทำ  เพื่อให้เข้าใจการผลิตแบบลีน เราจำเป็นต้องเข้าใจระบบการผลิตจำแบบ Mass ...
Read More

Blog : QC Tools

ตอน 3 QC Tools สำหรับการแก้ไขปัญหา (กระบวนการคิด, จับข้อเท็จจริง)

        บริษัทต่างๆ ควรทำอะไรบางอย่างเพื่อแก้ปัญหา  อย่างไรก็ตาม แต่อาจจะไม่ได้ผลมากนัก หรือปัญหาที่ควรได้รับการแก้ไขอาจเกิดซ้ำขึ้นอีก  ในประเด็นนี้ การแก้ปัญหาทั้งเรื่องเก่าและใหม่       มีแนวคิดพื้นฐานสำหรับการแก้ปัญหาซึ่งสามารถกล่าวได้ว่าเป็นมาตรฐานการคิดดังนี้ 1 กระบวนการคิด       ตัวอย่างเช่น สมมติว่าลูกค้าบ่นว่าสินค้ามีรอยขีดข่วน สิ่งแปลกปลอมในผลิตภัณฑ์ หรือได้ส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่ยังไม่ได้แก้ไขข้อบกพร่องเหล่านี้ให้กับลูกค้า  และเรากำลังพิจารณามาตรการบางอย่าง  เนื่องจากลูกค้าร้องเรียนปัญหาดังกล่าว ...
Read More

ตอน 2 QC Tools สำหรับการแก้ไขปัญหา (อะไรคือปัญหา)

1 ปัญหาคืออะไร        ช่องว่างระหว่างสิ่งที่ควรจะเป็นกับสถานการณ์ปัจจุบันเรียกว่าปัญหา  สถานการณ์ปัจจุบันคือสิ่งที่เราเห็นอยู่ตรงหน้าเราจึงรู้อยู่แล้ว และเรารู้ว่าสิ่งควรจะเป็นคืออะไร ปัญหาก็คือช่องว่างกับสถานการณ์ปัจจุบัน  ตัวอย่างเช่น กรณีสินค้าที่มีอัตราสินค้าดี 97% โดยสินค้ามีข้อบกพร่อง 3 ใน 100 รายการ หากต้องการให้อัตราสินค้าดีเป็นประวัติการณ์คือ 98% ช่องว่างความแตกต่างนี้คือ 1 % ...
Read More

ตอน 1 QC Tools สำหรับการแก้ไขปัญหาอย่างมี “ตรรกะ” ที่ไม่ล้มเหลว

ข้อเสนอแนะของเพื่อการแก้ไขปัญหาอย่างมี "ตรรกะ" ที่ไม่ล้มเหลว          QC 7 tools คือเครื่องมือพื้นฐานในการแก้ไขปัญหาในกิจกรรม TPM ความเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างเครื่องมือและเรื่องราวของ QC อย่างเป็นระบบ จึงถือว่าเป็นทักษะที่จำเป็นของการปรับปรุงงานของคนที่หน้างานในปัจจุบัน และทุกอุตสาหกรรมที่ต้องการลดต้นทุนที่ไม่จำเป็นจาก Loss ที่เกิดจากการผลิตที่ไม่มีประสิทธิภาพ แนวความคิดในการแก้ปัญหา ส่วนที่ 1 มีปัญหามากมายในที่ทำงานของคุณ ...
Read More