Blog : TPM

ตอน15 (Autonomous Maintenance)เตรียมการและดำเนินการฝึกอบรมการตรวจสอบโดยรวม

・ร่างกำหนดการตรวจสอบโดยรวม แผนดำเนินการ  Step 4 ของการบำรุงรักษาด้วยตนเอง (ตัวอย่าง) หมายเหตุ : แต่ละวิชา ดำเนินการประมาณ 1 เดือน ・ตัวอย่างโปรแกรมการอบรมหัวหน้ากลุ่มย่อย   ・วิธีอบรมถ่ายทอดสู่สมาชิกกลุ่มและข้อควรระวัง (1) Flow การอบรมถ่ายทอดตามลำดับชั้น           สต๊าฟซ่อมบำรุง ⇒ หัวหน้ากลุ่ม ⇒ สมาชิก ⇒ ตรวจสอบโดยรวม(ติด Tag) (2) เตรียมสื่อการสอน           ・ กำหนดวิชาตรวจสอบโดยรวม เลือกวิชาที่จำเป็นที่สุดสำหรับอุตสาหกรรม           ・ ตำราใช้แบบฟอร์ม One Point Sheet           ...
Read More

ตอน14 (Autonomous Maintenance)วิธีดำเนินการตรวจสอบโดยรวม

วิธีดำเนินการตรวจสอบโดยรวม วิธีดำเนินการตรวจสอบโดยรวม           ・วัตถุประสงค์และการวางตำแหน่งการตรวจสอบโดยรวม (1) วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบโดยรวม             ・ เข้าใจงาน หน้าที่ ฟังก์ชั่น โครงสร้างของเครื่องจักรเป็นอย่างดี             ・ ทำการตรวจสอบประจำวันตามความรู้ หลักการทฤษฎีของงานและเครื่องจักร             ・ มีทักษะในการตรวจวัดความเสื่อมสภาพและคาดการณ์ปัญหาได้ (2) การวางตำแหน่งการตรวจสอบโดยรวม             ・ ใน Step 1 เน้นการค้นหาจุดบกพร่องโดยประสาทสัมผัสทั้ง 5             ・ การตรวจสอบโดยรวมสามารถค้นหาจุดบกพร่องตามความรู้ หลักการทฤษฎี             ・ ปฏิบัติในสิ่งที่เรียนรู้มา เพื่อค้นพบจุดบกพร่อง             ・ สามารถค้นหาจุดบกพร่องที่ไม่พบใน ...
Read More

ตอน13 (Autonomous Maintenance)วิธีดำเนินการซ่อมบำรุงให้กลับสู่เงื่อนไขพื้นฐาน

วิธีดำเนินการซ่อมบำรุงให้กลับสู่เงื่อนไขพื้นฐาน วิธีดำเนินการซ่อมบำรุงให้กลับสู่เงื่อนไขพื้นฐาน ・การซ่อมบำรุงให้กลับสู่เงื่อนไขพื้นฐาน (1) การทำความสะอาดคือการตรวจสอบ ⇒ ทำความสะอาดโดยกำหนดจุดสำคัญ (2) หล่อลื่น  ⇒ เพื่อป้องกันการเสื่อมสภาพผิดธรรมชาติ (3) ขันแน่น  ⇒ การปล่อยให้หลวมคลอนทำลายเครื่องจักร (4) ตั้งศูนย์  ⇒ การเยื้องศูนย์ทำให้เกิด Stress กับเครื่องจักรมากเกินไป (5) ใช้เครื่องอย่างถูกต้อง (6) การทำความสะอาดคือการตรวจสอบ  ⇒ ค้นหาจุดบกพร่องด้วยการตรวจสอบ ・ซ่อมบำรุงให้กลับสู่เงื่อนไขพื้นฐาน (1)  การทำความสะอาดคือการตรวจสอบ ⇒ ทำความสะอาดโดยกำหนดจุดสำคัญ (2)  หล่อลื่น ⇒ เพื่อป้องกันการเสื่อมสภาพผิดธรรมชาติ (3)  ขันแน่น ⇒ การปล่อยให้หลวมคลอนทำลายเครื่องจักร (4)  ตั้งศูนย์ ⇒ การเยื้องศูนย์ทำให้เกิด Stress กับเครื่องจักรมากเกินไป (5) ใช้เครื่องอย่างถูกต้อง ตัวอย่างข้อบกพร่องจากการ “ใช้เครื่องผิด” ① ขยับ ...
Read More

ตอน12 (Autonomous Maintenance)จุดสำคัญของการบำรุงรักษาด้วยตนเอง

หัวหน้างานมีหน้าที่พัฒนาลูกน้อง เพื่อการนี้ จึงต้องส่งเสริมการบำรุงรักษาด้วยตนเอง โดยยกระดับความเป็นผู้นำทำการฝึกอบรมถ่ายทอดลูกน้องด้วยตนเอง มีระบบสนับสนุนส่งเสริมการบำรุงรักษาด้วยตนเองโดยให้เวลา ให้เครื่องมือ เก็บข้อมูลที่จำเป็น มีผู้เชี่ยวชาญหนุนหลัง ดูแลรักษาความปลอดภัย กำหนดเวลาดำเนินกิจกรรม เป็นต้น ซึ่งเหล่านี้ต้องเตรียมการตั้งแต่ก่อน Kick Off อีกทั้งยังต้องฝึกสายตาในการมองและฝึกปรือฝีมือเอาไว้ เพราะต้อง ทำการเช็คทิศทางและระดับของกิจกรรมด้วย ไม่เช่นนั้นจะไม่สามารถชี้แนะลูกน้องได้ ดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีประสบการณ์เอง เครื่องจักรเป้าหมาย ควรเลือกเครื่องจักรที่มีปัญหา (Loss สูง สกปรกมาก เครื่องจักรหลัก ฯ) แล้วทำการเปลี่ยนสภาพของเครื่องจักรซึ่งส่งผลต่อ การยกระดับประสิทธิภาพของเครื่องจักร (ทำการไคเซ็นเฉพาะเรื่องควบคู่ไปด้วย) ทำให้เห็นความจำเป็นและผลที่ได้จากการบำรุงรักษาด้วยตนเองโดยถ้วนหน้า ...
Read More

Blog : TPM for SME

ตอน 11 การกำหนดนโยบายพื้นฐานและเป้าหมายไปสู่ TPM for SME

      1. การกำหนดนโยบายพื้นฐาน          ทำการสะสางนโยบายพื้นฐาน แนวคิดการบริหารธุรกิจและสภาพวดล้อมที่รายล้อม แล้วแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนไปสู่ TPM for SME ภายในแผนธุรกิจนอกจากนี้ ภายในเป้าหมายการบริหารจัดทำเป้าหมายของ TPM for SME ตารางภาพ ...
Read More

ตอน 10 การทำให้ภาพ TPM for SME ที่มุ่งหวังมีความชัดเจน

6-1 วัตถุประสงค์ของการทำให้ชัดเจน         การทำให้นโยบายและเป้าหมายมีความชัดเจนนั้น ไม่ว่าบริษัทที่ไหนก็เป็นสามัญสำนึกของการบริหารนโยบายอยู่แล้ว ดังนั้น จึงมีการแสดงให้เห็นปรัชญาบริษัท, นโยบายประธาน, แผนระยะกลาง, เป้าหมายของแต่ละปีต่างๆ การทำให้เจตนารมณ์ของผู้บริหารธุรกิจมีความชัดเจนนั้น รวมทั้งการให้พนักงานทั้งหมดมีความเข้าใจในทิศทางที่ควรจะก้าวไปหรือแนวคิดของบริษัทอยู่เสมอ จึงเป็น “ก้าวแรกของการไคเซ็นคุณลักษณะของบริษัท”       ...
Read More

ตอน 9 การจัดระเบียบองค์กรกิจกรรมในการส่งเสริม TPM for SME

5.1 การจัดระเบียบองค์กรกิจกรรม       ให้มีการผสมผสานองค์กรแนวตั้งของระดับบริหารในการส่งเสริม TPM for SME  ให้ผสมผสานกับคณะกรรมการส่งเสริมที่มีผู้บริหารสูงสุดเป็นแกนกลาง หรือรูปแบบที่มีองค์กรแนวนอนการไคเซ็น หรือ Circle เข้าด้วยกัน นั่นคือ การสร้างองค์กรแบบ Matrix ที่มีแนวตั้งและแนวนอนหรือที่เป็น “องค์กรกลุ่มย่อยซ้อนกัน” ในรูปแบบการเข้าร่วมการบริหารเป็นกลุ่ม     ...
Read More

ตอน 8 การ Implement Campaign

4 Implement Campaign ทำการรวบรวมสโลแกน คำขวัญต่างๆ เป็นเป้าหมายในอนาคต โดยมีวัตถุประสงค์การซึมซับและรู้กระจ่างต่อกิจกรรมไปยังพนักงานโดยผ่านการใช้คำขวัญ สามารถทำให้พนักงาน Operator พนักงานชั่วคราว ที่โอกาสที่จะแสดงความคิดเห็นในแต่ละวันมีน้อย ได้มีโอกาสคิดถึงบริษัทหรือมีความคาดหวังต่อภาพอนาคตของบริษัทเกิดขึ้น ซึ่งจะทำให้การเข้าใจต่อบรรยากาศของบริษัทและกิจกรรมดำเนินไปได้ ในบริษัท (โรงงาน) ใช้การแสดงโปสเตอร์ สโลแกนที่รวบรวมมาทั้งหมด สามารถส่งเสริมสร้างให้เกิดบรรยากาศของกิจกรรมทั้งหมดของบริษัท (โรงงาน) Campaignทำการรวบรวมโปสเตอร์ ...
Read More

Blog : 5S

วิธีดำเนินการกิจกรรม 5ส. อย่างมีประสิทธิภาพ

  (1)ไม่ทำกิจกรรม 5 ส. ที่เป็นเพียงรูปแบบ (2)ดำเนินกิจกรรม  5 ส. แบบเสาะหาสาเหตุ (3)ดำเนินกิจกรรม 5 ส. ที่ทุกคนมีส่วนร่วม (4)กิจกรรม 5 ส. คือการขุดค้นภูเขาสมบัติ (5)ดำเนินกิจกรรม 5 ส ...
Read More

สร้างนิสัย

1. “การสร้างนิสัย” คือ      การสร้างนิสัยให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบของสถานปฏิบัติงาน  เป้าหมายคือคน   กุญแจของความสำเร็จของ      5 ส.  หัวข้อ “Visual Control” ที่ได้มาโดยผ่านกิจกรรม 5 ส. ได้มีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้องหรือไม่? 2. หลักการกฎเกณฑ์ของการสร้างนิสัย     ...
Read More

5ส ของหน่วยงานสำนักงาน

1、แนวคิด 5 ส. ของหน่วยงานสำนักงาน         ใช้สารสนเทศเป็นวัตถุดิบในการสร้างสารสนเทศที่จำเป็นในการบริหารธุรกิจขึ้นมาใหม่  ดำเนินการกำจัดมุดะภายใต้แนวคิดที่เรียกว่าโรงงานสำนักงาน  เสริมแกร่งโครงสร้างงานสำนักงานที่มีส่วนช่วยในการบริหารธุรกิจ 2、หลักการและกฎเกณฑ์ของการทำ 5 ส. ของหน่วยงานสำนักงาน     (1)จัดเตรียมสิ่งแวดล้อมของออฟฟิศ       ...
Read More

สะดวก

1、สะดวกคือ การกำหนดวิธีการวางหรือเลย์เอาต์ให้ถูกต้องเพื่อสามารถหยิบสิ่งที่จำเป็นในเวลาที่จำเป็นออกมาใช้ได้ทันที หาวิธีการเก็บรักษาของให้ใช้งานได้ง่าย และกำจัดการหา  และสร้างมาตรฐานนั้น 2、หลักการและกฎเกณฑ์ของการทำให้สะดวก                 (1)การเก็บรักษาให้ใช้งานได้ง่าย                         กำหนดวิธีการวางเก็บรักษาของให้ใช้งานได้ง่ายจากการดูความถี่และวัตถุประสงค์ในการใช้  ไม่ว่าใครก็สามารถหยิบของที่จำเป็นในเวลาที่จำเป็นในปริมาณที่จำเป็นกับงานปัจจุบันได้อย่างรวดเร็ว                 (2)กำจัดการหา                         ทำให้มองเห็น (Visualization) ...
Read More

Blog : Karakuri Kaizen

ตอน 3 Karakuri Concept หลักการของลูกรอก

Karakuri Concept  กลไกพื้นฐานที่นำมาสร้าง Karakuri Kaizen 2.รอก       ถ้าทำให้ทำงานประสานกันไม่ว่าจะเป็น ขนาดของแรง ทิศทาง หรือระยะทาง ก็สามารถเปลี่ยนได้ ! รอกที่เปลี่ยนขนาดของแรงและทิศทาง       ถ้าเราสังเกตด้านบนของเสาธง ...
Read More

ตอน 2 Karakuri Concept

Karakuri Concept  กลไกพื้นฐานที่นำมาสร้าง Karakuri Kaizen 1.หลักการของคาน ไม่ว่าจะเป็นของที่มีน้ำหนักแค่ไหน ก็สามารถเคลื่อนที่ได้โดยใช้หลักการของคาน! การทำงานและโครงสร้างของคาน         ถ้าเราย้อนไป 2000 ปีก่อน ชาวกรีกที่ชื่อว่า อาร์คิมีดีสเคยกล่าวไว้ว่า ถ้าเรานำไม้ที่ยาวและแข็งแรง วางไว้ตรงจุดใดจุดหนึ่งให้เขาละก็ ...
Read More

ตอน 1 Karakuri คืออะไร

ที่มาของ Karakuri        ย้อนกลับไป ประมาณ 1200ปี กล่าวกันว่า มีการบันทึกในประวัติศาสตร์เป็นครั้งแรกว่า  เรื่องราวเกี่ยวกับ Karakuri ของญี่ปุ่น ได้เริ่มเกิดขึ้น ในยุคสมัย Heian  หลังจากนั้น ในสมัย Muromachi มีการไหลเข้ามาของวัฒนธรรมตะวันตาก ...
Read More

Blog : Lean Manufacturing

ตอน 2 ระบบการผลิตแบบลีน (Lean)

“นำปรัชญาใหม่มาใช้…. เราอยู่ในยุคเศรษฐกิจใหม่”  เป็นคำกล่าวของ W. Edwards Deming       การผลิตแบบลีน หรือที่เรียกว่าระบบการผลิตของโตโยต้า หมายถึง การทำสิ่งต่างๆ ได้มากขึ้นโดยใช้เวลาน้อยลง พื้นที่น้อยลง ใช้กำลังคนน้อยลง เครื่องจักรน้อยลง ใช้วัสดุน้อยลง ในขณะที่เราสามารถส่งมอบสิ่งที่ลูกค้าต้องการ ในเวลาที่เขาต้องการ ด้วยคุณภาพและต้นทุนที่แข่งขันได้  หนังสือสำคัญสองเล่มที่นิยมใช้คำว่าลีน ...
Read More

ตอน 1 กำเนิดของการผลิตแบบลีน

         มีความเป็นไปได้ที่เราจะปรับปรุงระบบการผลิตของเราที่ Toyota   คุณ Eiji Toyoda ทายาทของตระกูล Toyoda ได้กล่าวที่โรงงาน Ford Rouge ประมาณปี 1950 แนวคิดใหม่ที่ได้นี้เป็นการจัดการกับปัญหาที่เป็นรูปธรรมซึ่งการเรียนรู้แล้วเอาไปลองทำ  เพื่อให้เข้าใจการผลิตแบบลีน เราจำเป็นต้องเข้าใจระบบการผลิตจำแบบ Mass ...
Read More

Blog : QC Tools

ตอน 3 QC Tools สำหรับการแก้ไขปัญหา (กระบวนการคิด, จับข้อเท็จจริง)

        บริษัทต่างๆ ควรทำอะไรบางอย่างเพื่อแก้ปัญหา  อย่างไรก็ตาม แต่อาจจะไม่ได้ผลมากนัก หรือปัญหาที่ควรได้รับการแก้ไขอาจเกิดซ้ำขึ้นอีก  ในประเด็นนี้ การแก้ปัญหาทั้งเรื่องเก่าและใหม่       มีแนวคิดพื้นฐานสำหรับการแก้ปัญหาซึ่งสามารถกล่าวได้ว่าเป็นมาตรฐานการคิดดังนี้ 1 กระบวนการคิด       ตัวอย่างเช่น สมมติว่าลูกค้าบ่นว่าสินค้ามีรอยขีดข่วน สิ่งแปลกปลอมในผลิตภัณฑ์ หรือได้ส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่ยังไม่ได้แก้ไขข้อบกพร่องเหล่านี้ให้กับลูกค้า  และเรากำลังพิจารณามาตรการบางอย่าง  เนื่องจากลูกค้าร้องเรียนปัญหาดังกล่าว ...
Read More

ตอน 2 QC Tools สำหรับการแก้ไขปัญหา (อะไรคือปัญหา)

1 ปัญหาคืออะไร        ช่องว่างระหว่างสิ่งที่ควรจะเป็นกับสถานการณ์ปัจจุบันเรียกว่าปัญหา  สถานการณ์ปัจจุบันคือสิ่งที่เราเห็นอยู่ตรงหน้าเราจึงรู้อยู่แล้ว และเรารู้ว่าสิ่งควรจะเป็นคืออะไร ปัญหาก็คือช่องว่างกับสถานการณ์ปัจจุบัน  ตัวอย่างเช่น กรณีสินค้าที่มีอัตราสินค้าดี 97% โดยสินค้ามีข้อบกพร่อง 3 ใน 100 รายการ หากต้องการให้อัตราสินค้าดีเป็นประวัติการณ์คือ 98% ช่องว่างความแตกต่างนี้คือ 1 % ...
Read More

ตอน 1 QC Tools สำหรับการแก้ไขปัญหาอย่างมี “ตรรกะ” ที่ไม่ล้มเหลว

ข้อเสนอแนะของเพื่อการแก้ไขปัญหาอย่างมี "ตรรกะ" ที่ไม่ล้มเหลว          QC 7 tools คือเครื่องมือพื้นฐานในการแก้ไขปัญหาในกิจกรรม TPM ความเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างเครื่องมือและเรื่องราวของ QC อย่างเป็นระบบ จึงถือว่าเป็นทักษะที่จำเป็นของการปรับปรุงงานของคนที่หน้างานในปัจจุบัน และทุกอุตสาหกรรมที่ต้องการลดต้นทุนที่ไม่จำเป็นจาก Loss ที่เกิดจากการผลิตที่ไม่มีประสิทธิภาพ แนวความคิดในการแก้ปัญหา ส่วนที่ 1 มีปัญหามากมายในที่ทำงานของคุณ ...
Read More