โปรแกรมในการสร้างระบบ TPM พื้นฐานเพื่อมุ่งสู่ Operational Excellence (ตอนที่ 2)

หลังจากเตรียมการใน Step 1- Step 5  เรียบร้อยแล้ว สิ่งที่ต้องทำต่อไปคือการ Kick-off  กิจกรรม  TPM  เพื่อนำมาดำเนินการอย่างเป็นระบบ  โดยสาระสำคัญของการทำ TPM kick-off  มีดังนี้      Step 6: TPM kick-offวันเริ่มต้นของการทำกิจกรรม TPM ...
Read More

โปรแกรมในการสร้างระบบ TPM พื้นฐานเพื่อมุ่งสู่ Operational Excellence (ตอนที่ 1)

ในการดำเนินกิจกรรม TPM  อย่างเป็นระบบ เพื่อสร้างวัฒนธรรมการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องในองค์กร ทาง JIPM  แนะนำให้ดำเนินการตามขั้นตอน  12 Step to Implement TPM   ดังนี้ครับ12 Step ของโปรแกรมการดำเนินกิจกรรม TPM ได้มีการประกาศเป็นครั้งแรกในปี ค.ศ.  1983 ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาในการเริ่มนำ ...
Read More

5 Key Point ของ “การปฏิวัติการบริหาร” ด้วย TPM (ตอนที่ 3)

หลังจากเราเข้าใจ Key Point ที่ 1 เรื่องการกำหนดเป้าหมาย  ซึ่งถือว่าเป็นพื้นฐานของการบริหาร เพื่อขับเคลื่อนองค์กรให้มีพลัง และ เติบโตอย่างยั่งยืน   เรามาทำความเข้าใจกับ Key Point ที่  3, 4 และ 5 กันต่อครับ การสร้างทีมในการสร้างทีมนั้น มีเป้าหมายเพื่อสร้างแรงจูงใจและการสื่อสาร ...
Read More

5 Key Point ของ “การปฏิวัติการบริหาร” ด้วย TPM (ตอนที่ 2)

หลังจากเราเข้าใจ Key Point ที่ 1 เรื่องการกำหนดเป้าหมาย  ซึ่งถือว่าเป็นพื้นฐานของการบริหาร เพื่อขับเคลื่อนองค์กรให้มีพลัง และ เติบโตอย่างยั่งยืน   เรามาทำความเข้าใจกับ Key Point ที่  2 กันต่อครับž การจัดองค์กร องค์กรส่งเสริมTPM นั้น ได้มีการนำเอา “กลไกตัวเชื่อมโยง” ...
Read More

5 Key Point ของ “การปฏิวัติการบริหาร” ด้วย TPM (ตอนที่ 1)

 ปรมาจารย์ด้านการบริหาร  Drucker  มีความเห็นว่า งานพื้นฐานของการบริหารที่ทำให้เกิดองค์กรที่มีพลังเต็มที่ มีการเติบโตนั้น มีอยู่ 5 อย่างด้วยกัน(1) การกำหนดเป้าหมาย(2) การจัดองค์กร(3) การสร้างทีม หมายถึง การสร้างแรงจูงใจ เพื่อให้เกิดมีการสื่อสาร(4) การประเมินผล(5) การเสริมสร้างบุคลากรรวมถึงตัวเองด้วยการกำหนดเป้าหมายในเรื่องการกำหนดเป้าหมายนั้น Drucker ได้นำเสนอ “การบริหารเป้าหมายด้วยตัวเอง”Drucker คิดว่าผลดีสูงสุดของ ...
Read More

จุดร่วมของ TPS (JIT) และ TPM

             เคยสงสัยไหมว่า  TPS (Toyota Production System)  และ  TPM  (Total  Productive Maintenance)       ซึ่งเป็น Management tools สไตล์ญี่ปุ่น  ซึ่งทั้ง 2 tools ...
Read More

TPM คือ การใช้ความรู้ที่เป็นประโยชน์ทุกอย่าง

เป็นเรื่องที่น่าคิดเหมือนกันว่า TPM สามารถนำไปปรับใช้ให้สอดคล้องกับเทคนิควิธีการไคเซ็น ต่างๆ ได้หรือไม่ความรู้ที่พัฒนาและประยุกต์ใช้ใน TPMในการดำเนินกิจกรรม TPM ที่ที่ปรึกษา TPM พร้อมกับคนในบริษัทแต่ละบริษัท  จะมีการพัฒนาเทคนิคไคเซ็น วิธีการ เครื่องมือต่างๆ มากมาย ซึ่งได้แบ่งประเภทเทคนิคไคเซ็นหลักๆ ตาม TPM 8 pillars ดังที่ได้แสดงไว้ในตารางภาพ ...
Read More

คำจำกัดความของ “TPM ทั่วทั้งบริษัท” และแนวคิดพื้นฐาน

เคยสงสัยไหมว่า  ความหมายของ TPM  คืออะไร  ถ้าพอจะเรียบเรียงจากคำจำกัดความของ JIPM พอจะสรุปได้ดังนี้  หลังจากการเปลี่ยนแปลงจาก “ยุคสมัยของผลิตแล้วขายได้” ไปสู่ “ยุคสมัยผลิตของที่ขายได้”  กิจกรรม TPM จึงได้มีการขยายขอบเขตเป้าหมายจากเฉพาะฝ่ายการผลิตไปสู่ “TPM ทั่วทั้งบริษัท” ที่มีเป้าหมายทั่วทั้งบริษัทหรือทุกฝ่ายงาน โดยมีเป้าหมายที่ฝ่ายงานทุกฝ่าย เช่น ฝ่ายวิจัยพัฒนา ...
Read More

ประวัติศาสตร์ของการพัฒนากิจกรรม TPM

ประวัติศาสตร์ของการพัฒนากิจกรรม TPMเคยสงสัยไหมครับว่า  กิจกรรม TPM  มีประวัติศาสตร์ความเป็นมาอย่างไร จากข้อมูลที่ผมรวบรวมมาจากที่ปรึกษาชาวญี่ปุ่นที่เคยให้คำปรึกษาร่วมกัน  สรุปได้ว่าการเริ่มต้นเปิดตัวของกิจกรรม TPM นั่นคือใน ปี 1971 ซึ่งปัจจุบันผ่านมาแล้วมากกว่า 47 ปี “คุณสมบัติพิเศษของ TPM” หลังจากเปิดตัวแล้ว ยังยืนยงคงอยู่มาตลอด ไม่มีการเปลี่ยนแปลง จากการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัย ...
Read More

การปรากฏตัวของ TPM แบบปลอม ๆ ?

การปรากฏตัวของ TPM แบบปลอม ๆ ?ขณะนี้กิจกรรม TPM แพร่ขยายไปทั่วโลก ก็มี TPM แบบปลอม ๆ เกิดขึ้น ซึ่งเป็นเรื่องน่ากังวลเป็นอย่างมากว่าบริษัทต่าง ๆ อาจเข้าใจผิด ใช้ TPM ปลอมดำเนินการเพื่อมุ่งสู่ TPM Award ...
Read More