ตอน 2 โปรแกรมในการสร้างระบบ TPM พื้นฐานเพื่อมุ่งสู่ Operational Excellence

หลังจากเตรียมการใน Step 1- Step 5 เรียบร้อยแล้ว สิ่งที่ต้องทำต่อไปคือการ Kick-off กิจกรรม TPM เพื่อนำมาดำเนินการอย่างเป็นระบบ โดยสาระสำคัญของการทำ TPM kick-off มีดังนี้ Step 6: TPM kick-off วันเริ่มต้นของการทำกิจกรรม ...
Read More

ตอน 1 โปรแกรมในการสร้างระบบ TPM พื้นฐานเพื่อมุ่งสู่ Operational Excellence

ในการดำเนินกิจกรรม TPM อย่างเป็นระบบ เพื่อสร้างวัฒนธรรมการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องในองค์กร ทาง JIPM แนะนำให้ดำเนินการตามขั้นตอน 12 Step to Implement TPM ดังนี้ครับ 12 Step ของโปรแกรมการดำเนินกิจกรรม TPM ได้มีการประกาศเป็นครั้งแรกในปี ค.ศ. 1983 ...
Read More

ตอน 3 (5 Key Point) ของ “การปฏิวัติการบริหาร” ด้วย TPM

หลังจากเราเข้าใจ Key Point ที่ 1 เรื่องการกำหนดเป้าหมาย ซึ่งถือว่าเป็นพื้นฐานของการบริหาร เพื่อขับเคลื่อนองค์กรให้มีพลัง และ เติบโตอย่างยั่งยืน เรามาทำความเข้าใจกับ Key Point ที่ 3, 4 และ 5 กันต่อครับ การสร้างทีม ...
Read More

ตอน 2 (5 Key Point) ของ “การปฏิวัติการบริหาร” ด้วย TPM

หลังจากเราเข้าใจ Key Point ที่ 1 เรื่องการกำหนดเป้าหมาย ซึ่งถือว่าเป็นพื้นฐานของการบริหาร เพื่อขับเคลื่อนองค์กรให้มีพลัง และ เติบโตอย่างยั่งยืน เรามาทำความเข้าใจกับ Key Point ที่ 2 กันต่อครับ การจัดองค์กร องค์กรส่งเสริมTPM นั้น ได้มีการนำเอา ...
Read More

ตอน 1 (5 Key Point) ของ “การปฏิวัติการบริหาร” ด้วย TPM

ปรมาจารย์ด้านการบริหาร Drucker มีความเห็นว่า งานพื้นฐานของการบริหารที่ทำให้เกิดองค์กรที่มีพลังเต็มที่ มีการเติบโตนั้น มีอยู่ 5 อย่างด้วยกัน (1) การกำหนดเป้าหมาย (2) การจัดองค์กร (3) การสร้างทีม หมายถึง การสร้างแรงจูงใจ เพื่อให้เกิดมีการสื่อสาร (4) การประเมินผล (5) ...
Read More

จุดร่วมของ TPS (JIT) และ TPM

เคยสงสัยไหมว่า TPS (Toyota Production System) และ TPM (Total Productive Maintenance) ซึ่งเป็น Management tools สไตล์ญี่ปุ่น ซึ่งทั้ง 2 tools มีวัตถุประสงค์ที่เหมือนกันอย่างหนึ่ง คือการพัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถในการปรับปรุง และ ...
Read More

TPM คือ การใช้ความรู้ที่เป็นประโยชน์ทุกอย่าง

เป็นเรื่องที่น่าคิดเหมือนกันว่า TPM สามารถนำไปปรับใช้ให้สอดคล้องกับเทคนิควิธีการไคเซ็น ต่างๆ ได้หรือไม่ ความรู้ที่พัฒนาและประยุกต์ใช้ใน TPM ในการดำเนินกิจกรรม TPM ที่ที่ปรึกษา TPM พร้อมกับคนในบริษัทแต่ละบริษัท จะมีการพัฒนาเทคนิคไคเซ็น วิธีการ เครื่องมือต่างๆ มากมาย ซึ่งได้แบ่งประเภทเทคนิคไคเซ็นหลักๆ ตาม TPM 8 ...
Read More

คำจำกัดความของ “TPM ทั่วทั้งบริษัท” และแนวคิดพื้นฐาน

เคยสงสัยไหมว่า ความหมายของ TPM คืออะไร ถ้าพอจะเรียบเรียงจากคำจำกัดความของ JIPM พอจะสรุปได้ดังนี้ หลังจากการเปลี่ยนแปลงจาก “ยุคสมัยของผลิตแล้วขายได้” ไปสู่ “ยุคสมัยผลิตของที่ขายได้” กิจกรรม TPM จึงได้มีการขยายขอบเขตเป้าหมายจากเฉพาะฝ่ายการผลิตไปสู่ “TPM ทั่วทั้งบริษัท” ที่มีเป้าหมายทั่วทั้งบริษัทหรือทุกฝ่ายงาน โดยมีเป้าหมายที่ฝ่ายงานทุกฝ่าย เช่น ฝ่ายวิจัยพัฒนา ...
Read More

ประวัติศาสตร์ของการพัฒนากิจกรรม TPM

ประวัติศาสตร์ของการพัฒนากิจกรรม TPM เคยสงสัยไหมครับว่า กิจกรรม TPM มีประวัติศาสตร์ความเป็นมาอย่างไร จากข้อมูลที่ผมรวบรวมมาจากที่ปรึกษาชาวญี่ปุ่นที่เคยให้คำปรึกษาร่วมกัน สรุปได้ว่าการเริ่มต้นเปิดตัวของกิจกรรม TPM นั่นคือใน ปี 1971 ซึ่งปัจจุบันผ่านมาแล้วมากกว่า 47 ปี “คุณสมบัติพิเศษของ TPM” หลังจากเปิดตัวแล้ว ยังยืนยงคงอยู่มาตลอด ไม่มีการเปลี่ยนแปลง ...
Read More

การปรากฏตัวของ TPM แบบปลอม ๆ ?

การปรากฏตัวของ TPM แบบปลอม ๆ ? ขณะนี้กิจกรรม TPM แพร่ขยายไปทั่วโลก ก็มี TPM แบบปลอม ๆ เกิดขึ้น ซึ่งเป็นเรื่องน่ากังวลเป็นอย่างมากว่าบริษัทต่าง ๆ อาจเข้าใจผิด ใช้ TPM ปลอมดำเนินการเพื่อมุ่งสู่ TPM ...
Read More