...

Karakuri Concept กลไกพื้นฐานที่นำมาสร้าง Karakuri Kaizen 8. ไฟฟ้า

หลักการของมอเตอร์ ที่เปลี่ยนไฟฟ้าเป็นการทำงาน ด้วยแม่เหล็กและขดลวด -1- พลังของไฟฟ้าและพลังของแม่เหล็ก สร้างสนามแม่เหล็กด้วยกระแสไฟฟ้า เมื่อนำเข็มทิศเข้าใกล้ลวดนำไฟฟ้าที่มีไฟฟ้ากระแสตรงไหลอยู่ในทิศทางเหนือใต้ เข็มทิศจะส่าย เข็มทิศที่วางด้านบนของลวดนำไฟฟ้า กับที่วางด้านล่างของลวดนำไฟฟ้า จะส่ายไปในทางตรงข้ามกัน อีกทั้งเมื่อปล่อยกระแสไฟฟ้าให้แรงขึ้น เข็มทิศจะส่ายกว้างมากขึ้น นั่นเป็นเพราะว่าเกิดสนามแม่เหล็กขึ้นรอบลวดนำไฟฟ้าที่มีกระแสไฟฟ้าไหล โดยจะเกิดสนามแม่เหล็กในทิศทางเดียวกับเกลียวขวาดังผังที่ 8-1 ตามทิศทางการไหลของไฟฟ้า สิ่งนี้เรียกว่า “กฎมือขวา (right-handed ...
Read More

Karakuri Concept (กลไกพื้นฐานที่นำมาสร้าง Karakuri Kaizen) 7. แม่เหล็ก

คุณสมบัติของแม่เหล็ก ที่มีอยู่มากมายรอบตัวเรา -1- หินมหัศจรรย์ซึ่งมีพลังที่มองไม่เห็น สำหรับคนยุคโบราณ แม่เหล็กเป็นหินมหัศจรรย์จริง ๆ มองไปก็เหมือนก้อนหินธรรมดาที่ไม่มีอะไรพิเศษ แต่กลับดูดเหล็กได้ เข็มเล็ก ๆ ที่ทำจากแม่เหล็กก็ชี้ทิศเหนือทิศใต้ได้อย่างถูกต้องตลอดเวลา เห็นว่าไอน์สไตน์สมัยยังเล็ก เมื่อเห็นเข็มทิศชี้ทิศเหนือ จึงได้รู้ว่ามีกฎเกณฑ์ที่ซ่อนไว้อยู่ในโลกธรรมชาติ สิ่งที่เกี่ยวข้องกับ “แม่เหล็ก” มีอยู่มากมายรอบตัวเรา ตั้งแต่มอเตอร์ที่ใช้ในเครื่องซักผ้า พัดลม ...
Read More

Karakuri Concept กลไกพื้นฐานที่นำมาสร้าง Karakuri Kaizen 6. แรงลอยตัวและแรงดัน

มาประยุกต์ ใช้หลักการของแรงลอยตัวและแรงดัน ของของเหลวและก๊าซกัน -1- กฎของปาสคาล การเคลื่อนย้ายของหนัก       เมื่อเพิ่มแรงดันกับจุดใด ๆ ของของเหลวหรือก๊าซที่บรรจุในภาชนะปิด ความดันจะกระจายกันต่อไป ทำให้ทุก ๆ ส่วนของของเหลวหรือก๊าซ ได้รับแรงดันเป็นแนวดิ่งเท่ากันหมด---นี่คือกฎของปาสคาล       ...
Read More

Karakuri Conceptกลไกพื้นฐานที่นำมาสร้าง Karakuri Kaizen 5. กลไกเปลี่ยนทิศทางการเคลื่อนที่

กลไกลูกเบี้ยว กลไกลิงก์ที่ใช้เปลี่ยนการเคลื่อนที่แบบหมุนหรือเส้นตรง ให้เป็นการเคลื่อนที่ที่ซับซ้อน เกลียวที่สร้างแรงอันยิ่งใหญ่ได้ด้วยแรงหมุนเพียงเล็กน้อย -1- ลูกเบี้ยวที่ทำให้เกิดการเคลื่อนที่เป็นวงจรเฉพาะ ลูกเบี้ยว จะมีทั้งด้านที่เคลื่อนตัว (ตัวหลัก) และด้านที่ถูกทำให้เคลื่อนที่ (ตัวตาม) โดยตัวตามที่สัมผัสโดยตรงเมื่อถูกนำโดยตัวหลักจะมีการเคลื่อนที่ไปกลับหรือเคลื่อนที่เป็นวงจรเฉพาะตามที่กำหนด จึงถูกนำมาใช้ในรูปแบบต่าง ๆ อย่างหลากหลาย ตั้งแต่กลไกของของเล่นเด็ก จนถึงเครื่องยนต์รถ ลูกเบี้ยว โดยพื้นฐานแล้วเป็นการสัมผัสของตัวหลักกับตัวตามเท่านั้น ดังนั้น ...
Read More

Karakuri Concept กลไกพื้นฐานที่นำมาสร้าง Karakuri Kaizen 4. แรงที่ส่งให้หมุน

ใช้แรงหมุนของเครื่องจักร เป็นต้นเพื่อส่งต่อไปยังจุดอื่น ล้อที่ขับหมุนด้วยแรงเสียดทาน, ฟันเฟือง, สายพาน, โซ่ -1- ล้อที่ขับหมุนด้วยแรงเสียดทานสามารถเปลี่ยนรอบหมุนได้อย่างต่อเนื่อง เรามีวิธีใช้ประโยชน์จากแรงหมุนของเครื่องจักร เป็นต้น ได้อย่างชาญฉลาดหลายวิธี ก่อนอื่น วิธีที่ง่ายที่สุดคือ การส่งถ่ายกำลังโดยใช้แรงเสียดทานจากการสัมผัสกันของวงกลม 2 วง ที่เรียกว่าล้อที่ขับหมุนด้วยแรงเสียดทาน โดยมีชนิดต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ ...
Read More

ตอน 3 Karakuri Concept หลักการของลูกรอก

Karakuri Concept  กลไกพื้นฐานที่นำมาสร้าง Karakuri Kaizen 2.รอก       ถ้าทำให้ทำงานประสานกันไม่ว่าจะเป็น ขนาดของแรง ทิศทาง หรือระยะทาง ก็สามารถเปลี่ยนได้ ! รอกที่เปลี่ยนขนาดของแรงและทิศทาง       ถ้าเราสังเกตด้านบนของเสาธง ...
Read More

ตอน 2 Karakuri Concept

Karakuri Concept  กลไกพื้นฐานที่นำมาสร้าง Karakuri Kaizen 1.หลักการของคาน ไม่ว่าจะเป็นของที่มีน้ำหนักแค่ไหน ก็สามารถเคลื่อนที่ได้โดยใช้หลักการของคาน! การทำงานและโครงสร้างของคาน         ถ้าเราย้อนไป 2000 ปีก่อน ชาวกรีกที่ชื่อว่า อาร์คิมีดีสเคยกล่าวไว้ว่า ถ้าเรานำไม้ที่ยาวและแข็งแรง วางไว้ตรงจุดใดจุดหนึ่งให้เขาละก็ ...
Read More

ตอน 1 Karakuri คืออะไร

ที่มาของ Karakuri        ย้อนกลับไป ประมาณ 1200ปี กล่าวกันว่า มีการบันทึกในประวัติศาสตร์เป็นครั้งแรกว่า  เรื่องราวเกี่ยวกับ Karakuri ของญี่ปุ่น ได้เริ่มเกิดขึ้น ในยุคสมัย Heian  หลังจากนั้น ในสมัย Muromachi มีการไหลเข้ามาของวัฒนธรรมตะวันตาก ...
Read More
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.