6-1 วัตถุประสงค์ของการทำให้ชัดเจน

        การทำให้นโยบายและเป้าหมายมีความชัดเจนนั้น ไม่ว่าบริษัทที่ไหนก็เป็นสามัญสำนึกของการบริหารนโยบายอยู่แล้ว ดังนั้น จึงมีการแสดงให้เห็นปรัชญาบริษัท, นโยบายประธาน, แผนระยะกลาง, เป้าหมายของแต่ละปีต่างๆ การทำให้เจตนารมณ์ของผู้บริหารธุรกิจมีความชัดเจนนั้น รวมทั้งการให้พนักงานทั้งหมดมีความเข้าใจในทิศทางที่ควรจะก้าวไปหรือแนวคิดของบริษัทอยู่เสมอ จึงเป็น “ก้าวแรกของการไคเซ็นคุณลักษณะของบริษัท”

      การไคเซ็นคุณลักษณะของบริษัทนั้น คือ งานของผู้บริหารธุรกิจ ปรัชญาของ TPM for SME  นั้นคือ “การไคเซ็นคุณลักษณะของบริษัทโดยการไคเซ็นคุณลักษณะของคน และสภาพแวดล้อมที่ทำงาน” ซึ่งเป็นฐานพื้นฐานของการบริหารธุรกิจ ไม่ใช่เพียงแต่ปล่อยเป็นหน้าที่ผู้บริหารธุรกิจ แต่อยากให้ดำเนินการโดยใช้ Leadership ของตนเอง ในขั้นตอนการเตรียมการ Implement กิจกรรม “การไคเซ็นคุณลักษณะของบริษัท”  “การปฏิรูปการบริหารธุรกิจ” เป็นงานของตัวประธานบริษัทเอง  

      งานส่วนใหญ่นั้นเกี่ยวข้องกับคนจึงทำให้เกิดการผลิตขึ้นได้ เพราะว่ามีความเข้าใจและการกระทำของทุกคน จึงทำให้เกิดผลิตภัณฑ์หรือคุณภาพที่ดีขึ้นมาได้ ดังนั้น ประการแรก จึงต้องแสดงแนวคิดของบริษัท, ทิศทางของอนาคต, เป้าหมายกำไร, ภาพที่มุ่งหวังของกิจกรรมไว้ที่ Activity Board เป็นการแจ้งให้พนักงานทุกคนได้รับรู้ ซึ่งหมายความว่าผู้บริหารสูงสุด – ผู้บริหารควบคุมหรือทีมงานไคเซ็น รวมเป็นแกนกลางสร้าง “การสร้างความชัดเจนแก่ภาพที่มุ่งหวัง” เป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างมาก

6-2 นโยบายพื้นฐานของ TPM for SME และการกำหนดเป้าหมาย 

 • การทำให้วิสัยทัศน์ (Vision) ของการบริหารธุรกิจมีความชัดเจน

            ในการทำให้วิสัยทัศน์มีความชัดเจนนั้น ให้สรุปสภาพ แวดล้อมที่รายล้อมบริษัทตัวเองเป็น 3 ประเด็นสำคัญต่อไปนี้แล้วทำการสำรวจ

 1. สะสางสภาพแวดล้อมภายนอก   

            สภาพแวดล้อมภายนอกทางการเมือง เช่น ค่าเงินแลกเปลี่ยนสูง – ค่าเงินแลกเปลี่ยนต่ำนั้น ยากที่จะเป็นวิธีการแก้ปัญหาสำหรับบริษัทตนเอง จึงให้เริ่มต้นจากการทำความเข้าใจหัวข้อที่ต้องการต่างๆ เช่น สภาพของการเปลี่ยนแปลงของคู่ค้า (ความต้องการเวลาส่งมอบสั้นลง, การส่งมอบตามเวลา, การลดสต็อค, การลดต้นทุน)

 • สะสางสภาพแวดล้อมภายใน   

           ทำการสะสางอย่างเป็นภาวะวิสัยถึงความแตกต่างของหน้างานของบริษัทตนเอง และโรงงานที่พัฒนาแล้ว ให้ทำให้ปัญหาต่างๆ ในการควบคุมหน้างานต่างๆ เช่น 5ส หรือการควบคุมเครื่องจักร, การควบคุมคุณภาพ, การควบคุมสต็อค, ความสูญเสียในกระบวนการ, ทักษะของผู้ปฏิบัติงาน และการควบคุมความปลอดภัยต่างๆ 

 • การทำให้วิสัยทัศน์มีความชัดเจน (ภาพที่อยากเป็น) 

            วิสัยทัศน์นั้นก็คือ ภาพอนาคตที่แสดงให้เห็นถึงจินตนาการไปสู่อนาคต พันธกิจ ของการบริหารธุรกิจ หรือทัศนะคติ (ยุทธศาสตร์หรือการสร้างความแตกต่าง) ในช่องว่างอนาคตที่กำหนดพิเศษ แสวงหาทัศนะคติ (ยุทธศาสตร์หรือการสร้างความแตกต่าง) ของบริษัทในอนาคต แล้วทำการสร้างสรรค์การบริหารธุรกิจที่สามารถทำให้เกิดความสุขของมนุษย์และกำไรเป็นจริงได้

ยุทธ์ศาสตร์การบริหารธุรกิจนั้น ไม่ใช่สิ่งที่เริ่มต้นจากแผนยอดขาย ขอให้ทำความเข้าใจให้ดี  

 • คิดถึงวิสัยทัศน์การบริหารธุรกิจที่ครอบคลุมถึงพันธกิจ, ปรัชญา, การสร้างความแตกต่างของการบริหารธุรกิจ
 • มีความชัดเจนของระยะเวลาที่ทำให้วิสัยทัศน์การบริหารธุรกิจเกิดขึ้นจริง
 • สิ่งที่ทำให้ภาพที่มุ่งหวังเป็นเชิงปริมาณได้ คือ ค่าเป้าหมาย

ตัวอย่างของ Concept ของวิสัยทัศน์

 • บริษัทที่สามารถสนองตอบความต้องการของลูกค้า  
 • บริษัทที่สามารถสร้างสรรค์กำไรได้ 
 • บริษัทที่สามารถสร้างทั้งความสบายใจและความเชื่อมั่น 
 • บริษัทที่สามารถเอาชนะความเชื่อมั่นของลูกค้าจากการ ไคเซ็นอย่างไม่หยุดยั้ง  
 • สร้างงานที่มีระเบียบถูกต้อง และบริษัทที่มีขวัญกำลังใจ สดใส

เมื่อได้สะสางการกำหนดนโยบายพื้นฐานของ TPM for SME และค่าเป้าหมายก็จะได้ตามตาราง 2-13

เรียบเรียงโดย  อาจารย์ณรงค์เกียรติ  นักสอน
ที่ปรึกษา TPM-JIPM