...

ตอน 2 Karakuri Concept

Karakuri Concept  กลไกพื้นฐานที่นำมาสร้าง Karakuri Kaizen 1.หลักการของคาน ไม่ว่าจะเป็นของที่มีน้ำหนักแค่ไหน ก็สามารถเคลื่อนที่ได้โดยใช้หลักการของคาน! การทำงานและโครงสร้างของคาน         ถ้าเราย้อนไป 2000 ปีก่อน ชาวกรีกที่ชื่อว่า อาร์คิมีดีสเคยกล่าวไว้ว่า ถ้าเรานำไม้ที่ยาวและแข็งแรง วางไว้ตรงจุดใดจุดหนึ่งให้เขาละก็ เพียงใช้นิ้วเดียว ก็สามารถยกโลกทั้งใบให้ดูได้ ในความเป็นจริงแล้วมันคือเรื่องที่เป็นไปไม่ได้เลย แต่ถ้าใช้หลักการนี้ ตามทฤษฎีไม่ว่าจะเป็นของที่มีน้ำหนักแต่ไหนก็สามารถยกได้        เมื่อใช้ไม้เป็นคาน  กับ 3 สิ่งต่อไปนี้คือ   ·จุดหมุน      ······ จุดที่ซับพอร์ทคาน        ·แรงพยายาม······ จุดที่ใส่แรงลงไปหรือน้ำหนักของวัตถุ        ·แรงต้าน     ······ จุดที่แรงกระทำต่อคาน        จากการเรียงกันของสามสิ่งนี้  เราสามารถจำแนกคานได้สามแบบ ตามภาพ 1.1 ● ขนาดของแรง        เช่น […]

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.