ตอน 10 การทำให้ภาพ TPM for SME ที่มุ่งหวังมีความชัดเจน

6-1 วัตถุประสงค์ของการทำให้ชัดเจน         การทำให้นโยบายและเป้าหมายมีความชัดเจนนั้น ไม่ว่าบริษัทที่ไหนก็เป็นสามัญสำนึกของการบริหารนโยบายอยู่แล้ว ดังนั้น จึงมีการแสดงให้เห็นปรัชญาบริษัท, นโยบายประธาน, แผนระยะกลาง, เป้าหมายของแต่ละปีต่างๆ การทำให้เจตนารมณ์ของผู้บริหารธุรกิจมีความชัดเจนนั้น รวมทั้งการให้พนักงานทั้งหมดมีความเข้าใจในทิศทางที่ควรจะก้าวไปหรือแนวคิดของบริษัทอยู่เสมอ จึงเป็น “ก้าวแรกของการไคเซ็นคุณลักษณะของบริษัท”       การไคเซ็นคุณลักษณะของบริษัทนั้น คือ งานของผู้บริหารธุรกิจ ปรัชญาของ TPM for SME  นั้นคือ “การไคเซ็นคุณลักษณะของบริษัทโดยการไคเซ็นคุณลักษณะของคน และสภาพแวดล้อมที่ทำงาน” ซึ่งเป็นฐานพื้นฐานของการบริหารธุรกิจ ไม่ใช่เพียงแต่ปล่อยเป็นหน้าที่ผู้บริหารธุรกิจ แต่อยากให้ดำเนินการโดยใช้ Leadership ของตนเอง ในขั้นตอนการเตรียมการ Implement กิจกรรม “การไคเซ็นคุณลักษณะของบริษัท”  “การปฏิรูปการบริหารธุรกิจ” เป็นงานของตัวประธานบริษัทเอง         งานส่วนใหญ่นั้นเกี่ยวข้องกับคนจึงทำให้เกิดการผลิตขึ้นได้ เพราะว่ามีความเข้าใจและการกระทำของทุกคน จึงทำให้เกิดผลิตภัณฑ์หรือคุณภาพที่ดีขึ้นมาได้ ดังนั้น ประการแรก จึงต้องแสดงแนวคิดของบริษัท, ทิศทางของอนาคต, เป้าหมายกำไร, ภาพที่มุ่งหวังของกิจกรรมไว้ที่ Activity Board […]