สภาพที่แท้จริงของแรงบันดาลใจที่ต้องนำ 5 ส. มาใช้ ไม่ควรเป็นแบบนี้

แรงบันดาลใจที่ต้องนำกิจกรรม 5 ส. มาใช้ในบริษัทส่วนใหญ่ก็ค่อนข้างกำกวม ไม่รู้ว่าทำไมจึงต้องทำกิจกรรม 5 ส. ตอนนี้  (1) 5 ส. ไว้โชว :เจ้านายสั่งให้เก็บกวาดให้เรียบร้อย ก็เลยเริ่มทำด้วยความไม่เต็มใจ เป็นกิจกรรม 5 ส. ที่มีแนวคิดว่าขอให้ทำให้เป็นระเบียบเรียบร้อยดูดีเพื่อไว้โชว์เท่านั้น (2) 5 ส. เพราะว่าง :ด้วยเหตุผลเพราะตอนนี้ไม่มีงาน จึงทำ 5 ส. อย่างไร้แผนการ เพื่อฆ่าเวลาเป็นกิจกรรม 5 ส. ที่ทั้งเงินและเวลาที่ใช้ไปล้วนเป็นมุดะ (3) 5 ส. ตามเวลา :มีการกำหนดเวลาทำทั่วทั้งโรงงานว่า ก่อนเริ่มงาน 5 นาที หรือหลังเลิกงาน 10 นาที เพื่อดำเนินการ อย่างเร่งรีบ ทำกิจกรรม 5 ส. เท่าที่ทำได้ในเวลานั้น (4) 5 ส. ตามเสียงเรียกร้อง :การตั้งคำขวัญ ติดโปสเตอร์เชิญชวนว่าไม่ว่าอะไรต้องเริ่ม จาก  5 ส. ความปลอดภัยต้องเริ่มจาก 5 […]

ภาพลักษณ์ของ 5 ส.

* เมื่อเกิดเครื่องเสียในหน้างานการผลิตที่ไม่ได้ทำ 5 ส. ช่างซ่อมบำรุงต้องรีบไปที่เก็บอะไหล่อย่างเร่งด่วนเพื่อเอาชิ้นส่วนที่จำเป็นในการซ่อมฟื้นสภาพ “เสียเวลาในการหาอะไหล่ทุกครั้ง” “ของส่งมายังไงก็ยังอยู่อย่างนั้น ไม่ได้มีการแกะออกจากห่อ ข้างในเป็นอะไรก็ไม่รู้” ・ ในที่สุดก็ต้องหยุดเครื่องเป็นเวลานาน ผลิตภาพตกต่ำ ・ ไม่เจออะไหล่ ปรากฏว่า “ของขาด” ・ กลัวของขาดมากจนทำให้มีสต็อคอะไหล่มากเกินไป เมื่อเกิดเครื่องเสียในหน้างานการผลิตที่ทำ 5 ส. มาอย่างดี ช่างซ่อมบำรุงต้องรีบไปที่เก็บอะไหล่อย่างเร่งด่วนเพื่อเอาชิ้นส่วนที่จำเป็นในการซ่อมฟื้นสภาพ พบอะไหล่ทันที  เครื่องจักรก็ฟื้นสภาพได้ กลับสู่การผลิตได้อย่างรวดเร็ว ・ แน่นอนสต็อคอะไหล่ก็มีปริมาณที่เหมาะสม ・ ขอเพียงไม่เกิดเครื่องเสีย งานก็จะสบายขึ้น ・ รู้สึกตัวว่าปัญหาที่แท้จริงคือการเกิดเครื่องเสีย ・ มีเวลาเพียงพอที่จะเข้าไปหาจนพบสาเหตุของเครื่องเสีย และทำการไคเซ็น   เรียบเรียงโดย  อาจารย์ณรงค์เกียรติ  นักสอนที่ปรึกษา TPM-JIPM

Lean Kaizen Express ลีน – ไคเซ็นสำหรับการปรับปรุงกระบวนการ รุ่นที่ 25

หลักสูตร  รุ่นที่25  Lean Kaizen Express ลีน – ไคเซ็นสำหรับการปรับปรุงกระบวนการ วันที่จัดอบรม วันศุกรที่ 18 มกราคม 2562  รับจำนวน 20 ท่าน เวลา 09.00 – 16.30 น. (ลงทะเบียนเวลา 08.00 น.) สถานที่จัด       ณ ห้องสัมมนา โรงแรมเดอะแกรนด์ โฟว์วิงส์ คอนเวนชั่น ศรีนครินทร์ คำนำ          การปรับปรุงโดยใช้ Quick & Easy Kaizen เพื่อให้ทุกคนในองค์กรมีส่วนร่วมในการปรับปรุงทำให้สามารถเพิ่มผลผลิตลดต้นทุนการผลิตโดยยังสามารถสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าได้ดีเหมือนเดิม          Lean Kaizen เป็นเสมือนเครื่องมือในการเพิ่มผลผลิต ที่ใช้กรอบความคิดของ Lean Thinking ผสมผสานกับการปรับปรุงอย่างรวดเร็วแบบ Kaizen Event โดยใช้ Value […]

โปรแกรมในการสร้างระบบ TPM พื้นฐานเพื่อมุ่งสู่ Operational Excellence (ตอนที่ 2)

หลังจากเตรียมการใน Step 1- Step 5  เรียบร้อยแล้ว สิ่งที่ต้องทำต่อไปคือการ Kick-off  กิจกรรม  TPM  เพื่อนำมาดำเนินการอย่างเป็นระบบ  โดยสาระสำคัญของการทำ TPM kick-off  มีดังนี้       Step 6: TPM kick-off วันเริ่มต้นของการทำกิจกรรม TPM อย่างจริงจัง หรือวัน  kick-off  นั้น เป็นวันที่ควรทำให้ทุกคนรู้ว่าทำไม องค์กรของเราต้องทำกิจกรรม  TPM    และกิจกรรมนี้จำเป็นที่ทุกคนต้องมีส่วนร่วม  ดังนั้นจึงมักใช้สถานที่กว้างๆ  เช่น ห้องประชุมขนาดใหญ่หรือลานกว้างๆ หน้าโรงงาน เป็นต้น ให้พนักงานเข้าร่วมมากที่สุดเท่าที่จะมากได้  และจัดรูปแบบให้เป็นกิจกรรมการรณรงค์ที่ยิ่งใหญ่  เช่น  “การประชุมใหญ่ของการ  kick-off   กิจกรรม  TPM  หรือ   “พิธี kick-off กิจกรรม TPM” ตังอย่างของโปรแกรมในวันนั้นคือ คำประกาศเจตนารมณ์ของผู้บริหารระดับสูง (การประนโยบายการนำกิจกรรม  TPM  มาดำเนินการ) 2. การประกาศโครงสร้างการบริหารเพื่อผลักดันกิจกรรม TPM  […]

โปรแกรมในการสร้างระบบ TPM พื้นฐานเพื่อมุ่งสู่ Operational Excellence (ตอนที่ 1)

ในการดำเนินกิจกรรม TPM  อย่างเป็นระบบ เพื่อสร้างวัฒนธรรมการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องในองค์กร ทาง JIPM  แนะนำให้ดำเนินการตามขั้นตอน  12 Step to Implement TPM   ดังนี้ครับ 12 Step ของโปรแกรมการดำเนินกิจกรรม TPM ได้มีการประกาศเป็นครั้งแรกในปี ค.ศ.  1983 ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาในการเริ่มนำ TPM มาใช้ของแต่ละองค์กรจึงนิยมเอาขั้นตอนที่ว่ามานี้มาเป็นแนวทางการดำเนินกิจกรรม สำหรับ 12   Step ของโปรแกรมการดำเนินกิจกรรม  TPM  ที่ได้รับปรับปรุงขึ้นใหม่ให้สอดคล้องกับการทำกิจกรรม  TPM  ทั่วบริษัท ขั้นตอนของการดำเนินกิจกรรม  TPM  แบ่งออกเป็น  4  ขั้นตอนหลักๆ ดังนี้ ขั้นเตรียมการนำมาใช้                                     Stepที่  1-5 ขั้นเริ่มการนำมาใช้ (TPM Kick-off)               Stepที่  6 ขั้นสร้างระบบกิจกรรม        […]

5 Key Point ของ “การปฏิวัติการบริหาร” ด้วย TPM (ตอนที่ 3)

หลังจากเราเข้าใจ Key Point ที่ 1 เรื่องการกำหนดเป้าหมาย  ซึ่งถือว่าเป็นพื้นฐานของการบริหาร เพื่อขับเคลื่อนองค์กรให้มีพลัง และ เติบโตอย่างยั่งยืน   เรามาทำความเข้าใจกับ Key Point ที่  3, 4 และ 5 กันต่อครับ  การสร้างทีม ในการสร้างทีมนั้น มีเป้าหมายเพื่อสร้างแรงจูงใจและการสื่อสาร กิจกรรม Circle (หรือ Group) ของหน้างานการผลิตนั้นก็คือ การสร้างทีมนั่นเอง กิจกรรม circle ของญี่ปุ่นนั้น ในปี 1962  มีการเริ่มต้นของ QC Circle  นอกจากนี้ ฟิลิป ครอสบี้ ของอเมริกา ได้เริ่มนำเสนอ ZD (Zero Defects) ซึ่ง NEC ได้นำเข้ามาในปี 1965 แล้วเริ่มต้น ZD โดยการทำกิจกรรมกลุ่มย่อย ส่วน QC Circle นั้น […]

5 Key Point ของ “การปฏิวัติการบริหาร” ด้วย TPM (ตอนที่ 2)

หลังจากเราเข้าใจ Key Point ที่ 1 เรื่องการกำหนดเป้าหมาย  ซึ่งถือว่าเป็นพื้นฐานของการบริหาร เพื่อขับเคลื่อนองค์กรให้มีพลัง และ เติบโตอย่างยั่งยืน   เรามาทำความเข้าใจกับ Key Point ที่  2 กันต่อครับ ž การจัดองค์กร  องค์กรส่งเสริมTPM นั้น ได้มีการนำเอา “กลไกตัวเชื่อมโยง” ที่นำเสนอโดย เลนซิส รีการ์ท ตั้งเป็น “องค์กรกลุ่มย่อยแบบซ้อนกันตามระดับชั้น” สำหรับส่งเสริม TPM ซึ่งเป็นองค์กรที่จัดตั้งขึ้นเฉพาะ โดยมีผู้จัดการโรงงานเป็น leader มีผู้จัดการฝ่ายของแต่ละหน่วยงาน เป็นสมาชิก ตั้งขึ้นเป็นคณะกรรมการส่งเสริมTPM ทั่วทั้งบริษัท ในองค์กรระดับต่ำลงไปก็จะมีคณะกรรมการส่งเสริม TPM ของ โดยมีผู้จัดการแผนก เป็นคณะกรรมการส่งเสริม  ระดับแผนก  นอกจากนี้ จัดตั้งที่ประชุมส่งเสริมโดยมาจาก Supervisor , leader ของแต่ระดับ รวมทั้งมีการจัดตั้ง circle (หรือ group) โดยมี circle leader, […]

5 Key Point ของ “การปฏิวัติการบริหาร” ด้วย TPM (ตอนที่ 1)

  ปรมาจารย์ด้านการบริหาร  Drucker  มีความเห็นว่า งานพื้นฐานของการบริหารที่ทำให้เกิดองค์กรที่มีพลังเต็มที่ มีการเติบโตนั้น มีอยู่ 5 อย่างด้วยกัน (1) การกำหนดเป้าหมาย (2) การจัดองค์กร (3) การสร้างทีม หมายถึง การสร้างแรงจูงใจ เพื่อให้เกิดมีการสื่อสาร (4) การประเมินผล (5) การเสริมสร้างบุคลากรรวมถึงตัวเองด้วย การกำหนดเป้าหมาย ในเรื่องการกำหนดเป้าหมายนั้น Drucker ได้นำเสนอ “การบริหารเป้าหมายด้วยตัวเอง” Drucker คิดว่าผลดีสูงสุดของ “การบริหารเป้าหมายด้วยตัวเอง” ก็คือ การที่สามารถบริหารงานของตนเองด้วยตัวของตัวเองได้ การบริหารด้วยตัวเอง (Self-Management) นั้น นำมาสู่การสร้างแรงจูงใจที่แข็งแกร่ง สร้างให้เกิดความมุ่งมั่นในการทำสิ่งที่ดีที่สุด เพิ่มเป้าหมายให้สูงขึ้น ขยายมุมมองให้กว้างขึ้น คุณค่าของการบริหารเป้าหมายด้วยตัวเองนั้น ทำให้สามารถเปลี่ยนแปลงการบริหารด้วยการบริหารด้วยตัวเอง แทนที่การบริหารจากการสั่งการหรือใช้อำนาจ ในการบริหารการทำงานของตัวเองนั้น ต้องเปรียบเทียบกับเป้าหมายแล้วทำการประเมินงานของตนเองและผลลัพธ์ให้ได้ ดังนั้น จึงจำเป็นต้องมีข้อมูลที่แน่ชัดเพื่อการประเมินตนเอง ข่าวสารข้อมูลนั้นเป็นเครื่องมือสำหรับการบริหารด้วยตัวเอง ไม่ได้เป็นเครื่องมือเพื่อการบริหารจากเบื้องบน (Top down management) การบริหารเป้าหมายด้วยตัวเองเท่านั้น จึงจะเป็นปรัชญาการบริหารที่แท้จริง   ในการกำหนดเป้าหมายของกิจกรรม TPM […]