ตอน 6 การศึกษาการ Implement

       การศึกษาการ Implement มีเป้าหมายที่คนที่ยังไม่รู้จัก TPM for SME จะทำการเชิญที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญจากบริษัทแม่มาที่หน้างาน เพื่อให้เรียนรู้ความรู้ขั้นพื้นฐาน ดังแสดงในตัวอย่างการแจ้งการจัดการศึกษา Implement ในตาราง 2-4    ความรู้ขั้นพื้นฐาน คือ ความคิดของกิจกรรม ปรัชญาพื้นฐาน ลักษณะพิเศษ สาระสำคัญของโปรแกรมการดำเนินการ วิธีการดำเนินการและตัวอย่างต่างๆ จากการเรียนรู้เรื่องเหล่านี้จะสร้างสิ่งจูงใจและความกระจ่างไปสู่การ Implement TPM for SME จากการให้การศึกษาการ Implement ทำให้สามารถเข้าใจทิศทาง วัตถุประสงค์และขั้นตอนของกิจกรรมเปลี่ยนความคิดของทุกๆ คน และยังมุ่งสู่การเพิ่มจิตสำนึกการท้าทายให้สูงขึ้นด้วย    (1) วัตถุประสงค์ของการศึกษาการ Implement         วัตถุประสงค์ของการศึกษาการ Implement นั้น ให้มีการศึกษาเกี่ยวกับ TPM for SME ตั้งแต่ผู้บริหารสูงสุดจนถึง Operator หน้างาน เพิ่มความเข้าใจของทุกๆ คนในเรื่องกิจกรรมและยกระดับความมุ่งมั่นในการท้าทายสู่กิจกรรม โดยมีจิตสำนึกและเป้าหมายร่วมกัน  จากการดำเนินการการศึกษาการ Implement […]

ตอน 2 ระบบการผลิตแบบลีน (Lean)

“นำปรัชญาใหม่มาใช้…. เราอยู่ในยุคเศรษฐกิจใหม่”  เป็นคำกล่าวของ W. Edwards Deming       การผลิตแบบลีน หรือที่เรียกว่าระบบการผลิตของโตโยต้า หมายถึง การทำสิ่งต่างๆ ได้มากขึ้นโดยใช้เวลาน้อยลง พื้นที่น้อยลง ใช้กำลังคนน้อยลง เครื่องจักรน้อยลง ใช้วัสดุน้อยลง ในขณะที่เราสามารถส่งมอบสิ่งที่ลูกค้าต้องการ ในเวลาที่เขาต้องการ ด้วยคุณภาพและต้นทุนที่แข่งขันได้  หนังสือสำคัญสองเล่มที่นิยมใช้คำว่าลีน Machine that Changed  the world โดย James Womack, Daniel Jones และ Daniel Roos.จัดพิมพ์โดย Simon & Schuster ในปี 1990 Lean Thinking โดย James Womack และ Daniel Jones จัดพิมพ์โดย Simon & Schuster ในปี 1996         แม้ว่าหลักการแบบลีนจะมีรากฐานมาจากการผลิต แต่ว่าหลักการเหล่านี้นำไปใช้ในงานบริการก็ได้ […]

ตอน 1 กำเนิดของการผลิตแบบลีน

         มีความเป็นไปได้ที่เราจะปรับปรุงระบบการผลิตของเราที่ Toyota   คุณ Eiji Toyoda ทายาทของตระกูล Toyoda ได้กล่าวที่โรงงาน Ford Rouge ประมาณปี 1950 แนวคิดใหม่ที่ได้นี้เป็นการจัดการกับปัญหาที่เป็นรูปธรรมซึ่งการเรียนรู้แล้วเอาไปลองทำ  เพื่อให้เข้าใจการผลิตแบบลีน เราจำเป็นต้องเข้าใจระบบการผลิตจำแบบ Mass Production ก่อน จากประวัติศาสตร์ของระบบการผลิต การผลิตแบบงานฝีมือ (Craft Production)        ตัวอย่างเช่น หากคุณต้องการซื้อรถในปี 1900 คุณจะต้องไปเยี่ยมผู้ผลิตที่ผลิตแบบงานฝีมือในท้องถิ่นที่คุณอยู่  เจ้าของร้าน ซึ่งปกติแล้วจะเป็นผู้ประกอบการที่ทำงานด้านการผลิตและการซ่อม จะใช้ Idea ของคุณ มาเป็นแบบร่างในการสร้าง  เวลาหลายเดือนต่อมาคุณจะได้รถของคุณ คุณจะทดสอบมันบนท้องถนนพร้อมกับช่างผู้ที่จะปรับเปลี่ยนตามที่คุณต้องการ  รถก็คงจะไม่เหมือนใครและต้นทุนก็จะสูงตามไปด้วย  แต่คุณอาจรู้สึกพอใจกับการได้ติดต่อโดยตรงกับผู้ผลิตและทีมงานของเขา การผลิตงานฝีมือมีลักษณะดังต่อไปนี้ • แรงงานที่ประกอบด้วยผู้ประกอบการกึ่งอิสระที่มีทักษะด้านการออกแบบ การสร้างชิ้นส่วน และประกอบ • รูปแบบการสร้างต้องอาศัย  ร้านขายเครื่องจักรขนาดเล็กๆ ส่งให้ผู้ประกอบชิ้นส่วนส่วนใหญ่ เจ้าของ/ผู้ประกอบการต้องทำหน้าที่ประสานงานกันกับกระบวนการในการติดต่อโดยตรงกับผู้รับเหมา คนงาน และลูกค้า • เครื่องเอนกประสงค์.  […]

ตอน 3 Karakuri Concept หลักการของลูกรอก

Karakuri Concept  กลไกพื้นฐานที่นำมาสร้าง Karakuri Kaizen 2.รอก       ถ้าทำให้ทำงานประสานกันไม่ว่าจะเป็น ขนาดของแรง ทิศทาง หรือระยะทาง ก็สามารถเปลี่ยนได้ ! รอกที่เปลี่ยนขนาดของแรงและทิศทาง       ถ้าเราสังเกตด้านบนของเสาธง เสาธงปลาคาร์ฟ หรือด้านบนของเครน จะมีรอกติดตั้งอยู่ เมื่อนำมาประสานเข้าด้วยกัน และขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์การใช้งาน  สิ่งนี้จะสามารถเปลี่ยน ขนาดของแรง ทิศทางและระยะทางได้ รอกเดี่ยวตายตัว       ส่วนของล้อที่ถูกทำให้ไม่ขยับเขยื้อน รอกที่แม้ว่าจะดึงเชือกไป ตำแหน่งก็จะไม่เปลี่ยนแปลง เราเรียกมันว่ารอกเดี่ยวตายตัว    (ภาพที่ 1)   ถึงใช้รอกเดี่ยวตายตัวความหนักของสิ่งของที่เคลื่อนที่ก็ไม่เปลี่ยนแปลง แต่สามารถเปลี่ยนทิศทางของแรงได้   ยกตัวอย่างเช่น เมื่อลองยกของที่หนักมาก ๆ โดยใช้รอกเดี่ยวตายตัวพอดึงเชือกลงไปด้านล่าง ซึ่งสามารถใช้น้ำหนักร่างกายของตัวเองผสมเข้าไปด้วย จึงสามารถยกของขึ้นมาได้อย่างง่ายดาย รอกเดี่ยวเคลื่อนที่         รอกที่สามารถขึ้น-ลงไปพร้อมกับสิ่งของได้ เราเรียกมันว่า รอกเดี่ยวเคลื่อนที่ (ภาพที่ 2 […]

ตอน 2 Karakuri Concept

Karakuri Concept  กลไกพื้นฐานที่นำมาสร้าง Karakuri Kaizen 1.หลักการของคาน ไม่ว่าจะเป็นของที่มีน้ำหนักแค่ไหน ก็สามารถเคลื่อนที่ได้โดยใช้หลักการของคาน! การทำงานและโครงสร้างของคาน         ถ้าเราย้อนไป 2000 ปีก่อน ชาวกรีกที่ชื่อว่า อาร์คิมีดีสเคยกล่าวไว้ว่า ถ้าเรานำไม้ที่ยาวและแข็งแรง วางไว้ตรงจุดใดจุดหนึ่งให้เขาละก็ เพียงใช้นิ้วเดียว ก็สามารถยกโลกทั้งใบให้ดูได้ ในความเป็นจริงแล้วมันคือเรื่องที่เป็นไปไม่ได้เลย แต่ถ้าใช้หลักการนี้ ตามทฤษฎีไม่ว่าจะเป็นของที่มีน้ำหนักแต่ไหนก็สามารถยกได้        เมื่อใช้ไม้เป็นคาน  กับ 3 สิ่งต่อไปนี้คือ   ·จุดหมุน      ······ จุดที่ซับพอร์ทคาน        ·แรงพยายาม······ จุดที่ใส่แรงลงไปหรือน้ำหนักของวัตถุ        ·แรงต้าน     ······ จุดที่แรงกระทำต่อคาน        จากการเรียงกันของสามสิ่งนี้  เราสามารถจำแนกคานได้สามแบบ ตามภาพ 1.1 ● ขนาดของแรง        เช่น […]

ตอน 1 Karakuri คืออะไร

ที่มาของ Karakuri        ย้อนกลับไป ประมาณ 1200ปี กล่าวกันว่า มีการบันทึกในประวัติศาสตร์เป็นครั้งแรกว่า  เรื่องราวเกี่ยวกับ Karakuri ของญี่ปุ่น ได้เริ่มเกิดขึ้น ในยุคสมัย Heian  หลังจากนั้น ในสมัย Muromachi มีการไหลเข้ามาของวัฒนธรรมตะวันตาก เช่นอุปกรณ์เครื่องจักร ประเภทนาฬิกา และในศตวรรษที่ 17 จึงได้เริ่มมี “Karakuri”ที่เป็นของญี่ปุ่นเอง        โดยเฉพาะ ( ตุ๊กตา Karakuri ) ที่เรียกได้ว่า เป็นสัญลักษณ์นั้น  ก็จะมี ( ตุ๊กตายกชา ) ที่ยกถ้วยชา  หรือ ( เด็กยิงธนู ) ที่มี ตุ๊กตา ดึงลูกธนูจากตระกร้า แล้วมาพาดที่คันธนูแล้วเล็งที่เป้า  ต่างๆ  ซึ่งยังคงเห็นได้แม้ในยุคปัจจุบัน   ลักษณะพิเศษดังกล่าวของ Karakuri นี้ คือ […]

ตอน 5 การเตรียมการ Implement TPM for SME

ขั้นตอนของการ Implement TPM for SME (การสร้างระบบเตรียมการ Implement)         การเตรียมการ Implement TPM for SME หมายถึง ก่อนจะถึงการ Kick Off พนักงานทุกคนทำความเข้าใจให้เพียงพอเกี่ยวกับว่า TPM for SME คืออะไร จะกำหนดเป้าหมายหรือวิธีการอย่างไร โดยการพิจารณาถกเถียงกันอย่างจริงจัง “เพื่อให้ทุกคนสามารถดำเนินการกิจกรรมไปได้พร้อมกับการ Kick Off”        อาจจะกล่าวได้ว่า การที่จะ Start Up กิจกรรมได้หรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับขั้นตอนการเตรียมการ Implement นี่เอง ขั้นตอนของ TPM for SME นั้น จะมีความแตกต่างตามประวัติความเป็นมาของ Implement กิจกรรมในอดีตของบริษัท จำเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงขั้นตอนที่สอดคล้องกับบริษัทตนเอง ขอให้อ้างอิงตัวอย่างหัวข้อเตรียมการหลักๆ ตาม ตารางภาพ 2-1 ตารางภาพ […]

ตอน 4 แนวคิดของ TPM for SME

4-1 ความสัมพันธ์ของ TPM for SME         ใน TPM for SME นั้น บริษัทที่มุ่งสู่ “การผลิตที่เป็นของตัวเอง” ด้วยขนาดที่เล็กจะมีเป้าหมายการสร้างฐานพื้นฐานของการสร้างความแข็งแกร่งของคุณลักษณะที่เน้นคน ด้วยกิจกรรมที่สอดคล้องกับขนาด  ความสัมพันธ์ของเสา 4 เสาของ TPM for SME และเสา 8 เสาของ TPM             TPM for SME นั้น รวมศูนย์การไคเซ็น Loss ทุกอย่างในกิจกรรมการผลิต รวมถึงการรวมเอากิจกรรมของ TPM เช่น Kobetsu Kaizen – Quality Maintenance – การสร้างประสิทธิภาพของการบริหารงานทางอ้อม การบริหารการพัฒนาผลิตภัณฑ์และเครื่องจักร ตารางภาพ 1-13 ตำแหน่งของ TPM กับ […]

ตอน 3 ลักษณะพิเศษของ TPM for SME

   3-1 TPM for SME ทบทวนพื้นฐานของที่ทำงาน       ประการแรก หลักการพื้นฐานของที่ทำงานนั้น คือ การมุ่งสู่เป้าหมายนั่นเอง ด้วยเหตุนี้  คนที่ทำงานในที่ทำงานนั้น จะต้องมุ่งมั่นต่อการทำงาน  มีความชำนาญในงานต่อการ Setup หรืองานต่างๆ มีจิตสำนึกการบริหารสูงต่อเรื่องที่ต้องปฏิบัติตามในที่ทำงาน หรือระยะเวลาส่งมอบ  มีจิตสำนึกการประสานเชื่อมโยงในงาน มีความสมานสามัคคี         คนที่ทำงานจะต้องรับเอาคุณลักษณะที่ทำงาน ที่สามารถทำสิ่งเหล่านี้มาสู่ตัวเองได้ ดังนั้น การเปลี่ยนความคิดของคน (ความมุ่งมั่นในการทำงาน) การมีทักษะ* (ความสามารถในการทำงาน) และการสามารถบริหารที่ทำงาน (ความสามารถการบริหาร) เป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้          ด้วยเหตุนี้ ความก้าวหน้าไปของการไคเซ็นคุณลักษณะของคน, ทักษะ และการบริหารเท่านั้น จึงสามารถไคเซ็นคุณลักษณะของบริษัทได้ คุณลักษณะของ TPM for SME นั้น อาจจะเรียกได้ว่าคือ การไคเซ็นคุณลักษณะของบริษัท โดยการเปลี่ยนคุณลักษณะของคนและที่ทำงาน    *ทักษะ : ความสามารถในการทำงานที่ได้รับมอบหมาย     3-2 วัตถุประสงค์ของ TPM for SME […]

ตอน2 TPM for SME คืออะไร

        เมื่อบริษัทขนาดกลางและย่อมเริ่มทำกิจกรรมอะไรบางอย่าง ก็มักจะมีปัญหาที่เป็นของบริษัทขนาดกลางและย่อมเกิดขึ้นเสมอ โดยทั่วไป ในบริษัทขนาดกลางและย่อมนั้น จะมีพนักงานประมาณ 10 ~ 50 คนเท่านั้น ก็จะมีโครงสร้าง “เป็นทางการ” เช่น ประธานบริษัท, ผู้จัดการโรงงาน, พนักงานหรือว่าทีมงาน Staff ก็มีอยู่ แต่โครงสร้างที่ว่านี้ ยังไม่สามารถพึงพอใจได้ เพราะว่าระดับทักษะของพนักงานนั้น ยังไม่สูงเพียงพอ ในอีกด้านหนึ่งที่หน้างานการบริหารเครื่องจักรที่มี  5ส เป็นพื้นฐาน ก็ยังไม่ดีพอเช่นเดียวกัน           แต่ในขณะที่โครงสร้างอุตสาหกรรมนั้น 99.5% ของผู้ผลิตนั้น เป็นบริษัทขนาดกลางและย่อมอาจจะเรียกว่า บริษัทขนาดกลางและย่อมเหล่านี้ เป็นสิ่งที่สนับสนุนค้ำจุนบริษัทขนาดใหญ่มาตลาด บริษัทเหล่านี้ ต้องประสบกับวิกฤติทางธุรกิจ เพราะการเรียกร้องให้ลดต้นทุนหรือลดราคา การลดจำนวนรวมศูนย์คู่ค้า การลดลงของปริมาณการผลิต การใช้ชิ้นส่วนที่ถูกจากต่างประเทศต่างๆ         เพื่อเป็นมาตรการแก้ไขสภาพแวดล้อมที่เข้มงวดเช่นนี้ ถึงแม้ว่าจะคัดเลือกกิจกรรม เช่น กิจกรรมไคเซ็นการบริหาร หรือ 5ส, […]