...

ตอน 2 QC Tools สำหรับการแก้ไขปัญหา (อะไรคือปัญหา)

1 ปัญหาคืออะไร        ช่องว่างระหว่างสิ่งที่ควรจะเป็นกับสถานการณ์ปัจจุบันเรียกว่าปัญหา  สถานการณ์ปัจจุบันคือสิ่งที่เราเห็นอยู่ตรงหน้าเราจึงรู้อยู่แล้ว และเรารู้ว่าสิ่งควรจะเป็นคืออะไร ปัญหาก็คือช่องว่างกับสถานการณ์ปัจจุบัน  ตัวอย่างเช่น กรณีสินค้าที่มีอัตราสินค้าดี 97% โดยสินค้ามีข้อบกพร่อง 3 ใน 100 รายการ หากต้องการให้อัตราสินค้าดีเป็นประวัติการณ์คือ 98% ช่องว่างความแตกต่างนี้คือ 1 %  ซึ่งก็คือ “ปัญหา”        ยิ่งเรากำหนดสิ่งที่ควรจะเป็นมากเท่าไหร่ เราก็จะยิ่งเห็นปัญหามากขึ้นเท่านั้น  ตัวอย่างเช่น หากกำหนดรูปแบบในอุดมคติไว้ที่ระดับสูงสุดในโลก ผลิตภัณฑ์ไม่มีข้อบกพร่อง 100% และการส่งมอบตรงเวลา 100% จะเป็นรูปแบบในอุดมคติ และช่องว่าง 3 % จากสถานการณ์ปัจจุบันคือ 97%   สินค้าชำรุดก็จะกลายเป็น “ปัญหา” ปัญหาและความท้าทายต่างกันโดยสิ้นเชิง        ปัญหาและความท้าทายมักฟังแล้วสับสน เพราะแนวคิดคล้ายกัน แต่จริงๆแล้ว แตกต่างกันโดยสิ้นเชิง  ปัญหาถูกกำหนดให้เป็น “ช่องว่างระหว่างเป้าหมายที่ตั้งไว้กับความเป็นจริง” โดยเน้นที่สถานะปัจจุบันของสิ่งที่เราสนใจ  แต่ถ้าคิดอีกมุมหนึ่ง ประเด็นเดียวกันนี้ถ้ากำหนดให้เป็น “ช่องว่างระหว่างเป้าหมายที่จะตั้งกับความเป็นจริง” […]

ตอน 1 QC Tools สำหรับการแก้ไขปัญหาอย่างมี “ตรรกะ” ที่ไม่ล้มเหลว

ข้อเสนอแนะของเพื่อการแก้ไขปัญหาอย่างมี “ตรรกะ” ที่ไม่ล้มเหลว          QC 7 tools คือเครื่องมือพื้นฐานในการแก้ไขปัญหาในกิจกรรม TPM ความเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างเครื่องมือและเรื่องราวของ QC อย่างเป็นระบบ จึงถือว่าเป็นทักษะที่จำเป็นของการปรับปรุงงานของคนที่หน้างานในปัจจุบัน และทุกอุตสาหกรรมที่ต้องการลดต้นทุนที่ไม่จำเป็นจาก Loss ที่เกิดจากการผลิตที่ไม่มีประสิทธิภาพ แนวความคิดในการแก้ปัญหา ส่วนที่ 1 มีปัญหามากมายในที่ทำงานของคุณ 1. ความสูญเสียต่าง ๆ ในที่ทำงาน       ไม่มีสถานที่ทำงานที่ปราศจากปัญหา   ถ้าเราสังเกตให้ดีทุกวันที่เราทำงาน เราพบปัญหาต่างๆ  ตัวอย่างเช่น อุปกรณ์ชำรุดเกิดขึ้นบ่อยครั้ง  เมื่อเกิดขึ้น เราจะเรียกช่างซ่อมบำรุง หรือ ผู้รับเหมาให้มาซ่อมเปลี่ยน ทำการฟื้นฟูให้กลับสู่สภาพปกติอย่างสุดความสามารถ แต่ก็ไม่แปลกที่จะใช้เวลาหลายชั่วโมงในหนึ่งวันหรือมากกว่านั้น  รวมทั้งปัญหา อื่นๆ มีดังนี้ (ภาพที่ 1) ดูเหมือนว่าจำนวนเครื่องพังที่ติดตั้งเมื่อ 10 กว่าปีที่แล้วเพิ่มขึ้นเมื่อเร็ว ๆ นี้ ในวันที่เครื่องใช้งานไม่ได้ดีก็ต้องทำให้การผลิตช้าลง (Failure Loss) เวลาในการปรับการตั้งค่าทั้งหมดเพิ่มขึ้นอย่างมากเนื่องจากความคืบหน้าของการผลิตแบบผสมสูงและปริมาณน้อยและจำนวนการตั้งค่าที่เพิ่มขึ้น  หากเครื่องถูกปรับครึ่งทางและทำงาน ข้อบกพร่องและช็อกโกแลตหยุดเกิดขึ้นบ่อยครั้ง และเครื่องจะหยุดทำงานอีกครั้งและงานปรับแต่งจะถูกทำซ้ำ (การสูญเสียการปรับการตั้งค่า) ในตอนเช้าเมื่อฉันพยายามใช้งานอุปกรณ์มันไม่เริ่มทำงานทันที  […]

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.