การปรากฏตัวของ TPM แบบปลอม ๆ ?

ขณะนี้กิจกรรม TPM แพร่ขยายไปทั่วโลก ก็มี TPM แบบปลอม ๆ เกิดขึ้น ซึ่งเป็นเรื่องน่ากังวลเป็นอย่างมากว่าบริษัทต่าง ๆ อาจเข้าใจผิด ใช้ TPM ปลอมดำเนินการเพื่อมุ่งสู่ TPM Award  TPM ปลอมคือ การใช้ชื่อ TPM ในการทำกิจกรรม เพื่อปรับปรุงผลลัพธ์ภาพรวมของบริษัทให้ดีขึ้น โดยใช้โครงสร้างการบริหารแบบการออกคำสั่งเพียงอย่างเดียว

ขอยกตัวอย่าง TPM ปลอมในประเทศญี่ปุ่น ณ ที่สำนักงานใหญ่ของบริษัทในบริษัทแห่งหนึ่งซึ่งมีพนักงาน 5000 คน ทำกิจกรรม TPM จนได้รับรางวัล ผลการดำเนินกิจกรรมของบริษัทนี้ถือว่ายอดเยี่ยมมาก หลังจากนั้นเพื่อที่จะขยายผลไปสู่บริษัทลูกจึงได้ส่ง ผู้อำนวยการท่านหนึ่งไปทำหน้าที่ประธานบริษัท ประธานท่านนี้ประกาศว่าบริษัทแม่ใช้เวลาทำ TPM 3 ปี เราจะทำให้บริษัทลูกแห่งนี้ได้รางวัล TPM Award ภายใน 2 ปี

ประธานท่านนี้ มุ่งมั่นกับการทำ TPM เป็นอย่างมากหลังจากเริ่มดำเนินกิจกรรม  ท่านได้เข้าไปตรวจสอบที่หน้างานทุกวันและ Comment แต่จุดบกพร่อง ดุด่าว่ากล่าวพนักงานหน้างาน โดยใช้การออกคำสั่งเพียงอย่างเดียว โดยมุ่งที่จะยกประสิทธิภาพการผลิตที่แทบจะเป็นไปไม่ได้ให้เป็นไปได้

ผลที่ได้เป็นไปตามที่ตั้งใจไว้ หลังจากนั้น 2 ปี บริษัทลูกแห่งนี้รับการตรวจประเมินและผ่านการประเมิน ได้รับรางวัล TPM Award   สภาพในโรงงานก่อนการดำเนินกิจกรรม TPM ซึ่งเละเทะ ไม่เป็นระเบียบหลังจากทำการสะสาง ก็กลับอยู่ในสภาพที่เป็นระเบียบ ผลลัพธ์ออกมาดีเยี่ยม ผ่านการตรวจประเมินไปได้อย่างสวยงาม หลังจากนั้นไม่นานท่านประธานท่านนี้ก็ได้เกษียณอายุ

หลังจากนั้นประมาณ 1 ปี ทางบริษัทแม่ได้ส่ง TPM Promoter ของสำนักงานใหญ่ไปเพื่อ Follow Up  บริษัทลูก สิ่งที่พบ  น่าตกใจเป็นอย่างมาก ภายในโรงงานเละเทะไม่เป็นระเบียบไม่หลงเหลือสภาพการทำกิจกรรม TPM อยู่เลย ตกลงทำ TPM กันไปเพื่ออะไร เราได้รางวัล TPM Award  จากการดุด่าว่ากล่าวของท่านประธาน ที่ใช้การออกคำสั่งเพียงอย่างเดียวหรือ? สิ่งนี้ถือว่าเป็นตัวอย่างหนึ่งของ TPM ปลอม ๆ

 

 

 
เรียบเรียงโดย  อาจารย์ณรงค์เกียรติ  นักสอน
ที่ปรึกษา TPM-JIPM