สภาพที่แท้จริงของแรงบันดาลใจที่ต้องนำ 5 ส. มาใช้ ไม่ควรเป็นแบบนี้

แรงบันดาลใจที่ต้องนำกิจกรรม 5 ส. มาใช้ในบริษัทส่วนใหญ่ก็ค่อนข้างกำกวม ไม่รู้ว่าทำไมจึงต้องทำกิจกรรม 5 ส. ตอนนี้  (1) 5 ส. ไว้โชว :เจ้านายสั่งให้เก็บกวาดให้เรียบร้อย ก็เลยเริ่มทำด้วยความไม่เต็มใจ เป็นกิจกรรม 5 ส. ที่มีแนวคิดว่าขอให้ทำให้เป็นระเบียบเรียบร้อยดูดีเพื่อไว้โชว์เท่านั้น (2) 5 ส. เพราะว่าง :ด้วยเหตุผลเพราะตอนนี้ไม่มีงาน จึงทำ 5 ส. อย่างไร้แผนการ เพื่อฆ่าเวลาเป็นกิจกรรม 5 ส. ที่ทั้งเงินและเวลาที่ใช้ไปล้วนเป็นมุดะ (3) 5 ส. ตามเวลา :มีการกำหนดเวลาทำทั่วทั้งโรงงานว่า ก่อนเริ่มงาน 5 นาที หรือหลังเลิกงาน 10 นาที เพื่อดำเนินการ อย่างเร่งรีบ ทำกิจกรรม 5 ส. เท่าที่ทำได้ในเวลานั้น (4) 5 ส. ตามเสียงเรียกร้อง :การตั้งคำขวัญ ติดโปสเตอร์เชิญชวนว่าไม่ว่าอะไรต้องเริ่ม จาก  5 ส. ความปลอดภัยต้องเริ่มจาก 5 […]

ภาพลักษณ์ของ 5 ส.

* เมื่อเกิดเครื่องเสียในหน้างานการผลิตที่ไม่ได้ทำ 5 ส. ช่างซ่อมบำรุงต้องรีบไปที่เก็บอะไหล่อย่างเร่งด่วนเพื่อเอาชิ้นส่วนที่จำเป็นในการซ่อมฟื้นสภาพ “เสียเวลาในการหาอะไหล่ทุกครั้ง” “ของส่งมายังไงก็ยังอยู่อย่างนั้น ไม่ได้มีการแกะออกจากห่อ ข้างในเป็นอะไรก็ไม่รู้” ・ ในที่สุดก็ต้องหยุดเครื่องเป็นเวลานาน ผลิตภาพตกต่ำ ・ ไม่เจออะไหล่ ปรากฏว่า “ของขาด” ・ กลัวของขาดมากจนทำให้มีสต็อคอะไหล่มากเกินไป เมื่อเกิดเครื่องเสียในหน้างานการผลิตที่ทำ 5 ส. มาอย่างดี ช่างซ่อมบำรุงต้องรีบไปที่เก็บอะไหล่อย่างเร่งด่วนเพื่อเอาชิ้นส่วนที่จำเป็นในการซ่อมฟื้นสภาพ พบอะไหล่ทันที  เครื่องจักรก็ฟื้นสภาพได้ กลับสู่การผลิตได้อย่างรวดเร็ว ・ แน่นอนสต็อคอะไหล่ก็มีปริมาณที่เหมาะสม ・ ขอเพียงไม่เกิดเครื่องเสีย งานก็จะสบายขึ้น ・ รู้สึกตัวว่าปัญหาที่แท้จริงคือการเกิดเครื่องเสีย ・ มีเวลาเพียงพอที่จะเข้าไปหาจนพบสาเหตุของเครื่องเสีย และทำการไคเซ็น   เรียบเรียงโดย  อาจารย์ณรงค์เกียรติ  นักสอนที่ปรึกษา TPM-JIPM