“Infinity Loop” เทคนิคนี้ตอนได้ยินครั้งแรก จากการทำกิจกรรม TPM ที่เพิ่งเริ่มต้น รู้สึกว่ามันสดใหม่มาก จากการ maintain สู่การไคเซ็น นั่นก็คือ ก่อนอื่นต้องลองปฏิบัติตามสิ่งที่กำหนด แล้วถ้ายังไม่ดี ก็ต้องลองทบทวนสิ่งที่กำหนด ในสมัยที่ตัวอย่างและข้อมูลยังน้อย ประสบการณ์ที่ต้องต่อสู้ พยายามจะใช้เทคนิคนี้ในบริษัทของตนเอง ก็ได้กลายเป็นพื้นฐานของกิจกรรมไคเซ็น ในตอนนี้

Infinity Loop ทำให้สามารถแก้ไขปัญหาด้านคุณภาพที่มีปัจจัยซับซ้อนหลายตัว ให้คืบหน้าได้อย่างมั่นคง โดยดำเนินการตาม Step ที่ประกอบด้วยกิจกรรมไคเซ็นอันหลากหลาย จึงเชื่อมั่นว่านี่คือเทคนิคที่เข้าใจง่ายมาก ๆ        

โลกปัจจุบันนี้ เป็นเรื่องธรรมดาที่ต้องการคุณภาพที่ดีของทั้งผลิตภัณฑ์และบริการ ในหน้างานการผลิต เพื่อมุ่งสู่การทำการบำรุงรักษาคุณภาพ (Quality Maintenance) ได้อย่างมั่นคงด้วยการ Built in คุณภาพ  หวังว่าความรู้นี้จะเป็นตัวช่วยในการทำกิจกรรมไคเซ็นของทุกท่าน

เรียบเรียงโดย  อาจารย์ณรงค์เกียรติ  นักสอน
ที่ปรึกษา TPM-JIPM