ถัดไปจะขอพูดเกี่ยวกับเนื้อหาการตรวจเช็คโดยรวมที่เกี่ยวข้องกับการหล่อลื่น  ก่อนอื่น มี Check Point ดังต่อไปนี้
· Check Point ของการตรวจเช็คโดยรวม
 1. สภาพการทำการสะสาง-สะดวก-สะอาดของ Oil Station ภาชนะ (เครื่องมือ) ในการหล่อลื่น อยู่ในสภาพดีหรือไม่
 2. ตัวจ่ายน้ำมันมีความสะอาดทั้งด้านในและด้านนอก มีการหยดได้อย่างแน่นอนหรือไม่
 3. อุปกรณ์หล่อลื่นอัตโนมัติทำงานได้ปกติหรือไม่
 4. ปากช่องหล่อลื่นมีการสกปรก หรือท่อบี้หรือไม่มี
 5. ส่วนที่หมุนได้ ส่วนที่สไลด์ได้ โซ่ เป็นต้นมีน้ำมันหล่อลื่นอยู่หรือไม่ รอบ ๆ นั้นมีความสกปรกหรือไม่
 6. หลังหล่อลื่นแล้ว มีน้ำมันออกมาอย่างปกติจากช่องว่างของส่วนที่หมุนหรือไม่
การฝึกอบรมทักษะที่จำเป็นสำหรับการหล่อลื่น มีดังต่อไปนี้
 1. วิธีการตรวจเช็คและวิธีใช้งาน Air Service Unit
 2. วิธีการปรับแต่งปริมาณน้ำมันหล่อลื่น
 3. วิธีการเดินท่อทางและการขันแน่นอย่างถูกต้องเหมาะสมนอกจากนี้ ยังสามารถเพิ่มเติม
 4. วิธีถอดอุปกรณ์จ่ายน้ำมัน เป็นต้นได้
อีกทั้ง วิธีการ “Visual Control” เกี่ยวกับการหล่อลื่น มีดังนี้
 1. การแสดงแยกสีของชนิดของน้ำมัน และรอบในการเติมที่ช่องน้ำมัน
 2. แสดงระดับสูงสุด-ต่ำสุด
 3. แสดงปริมาณที่ใช้ต่อหน่วยชั่วโมง
 4. แสดงระดับแยกชนิดของน้ำมันในภาชนะ (เครื่องมือ) เติมสารหล่อลื่น

เรียบเรียงโดย  อาจารย์ณรงค์เกียรติ  นักสอน
ที่ปรึกษา TPM-JIPM