ต่อไปจะพูดถึงวิธีการตรวจเช็คโดยรวมของระบบส่งกำลัง (Transmission)  Check Point เกี่ยวกับระบบส่งกำลัง มีดังต่อไปนี้

· Check Point ของการตรวจเช็คโดยรวม
 1. V Belt มีรอย สิ่งสกปรกมาติด หรือสึกหรอหรือไม่
 2. มีการใช้สายพานผิดชนิด หรือตั้ง Tension ผิดหรือไม่
 3. โซ่มีการยืดหรือ sprocket มีการสึกหรอหรือไม่
 4. แกนมีการคด เยื้องศูนย์ หรือโบลต์ยึดมีการหลวมคลอนหรือไม่
 5. Bearing เกิดความร้อน สั่น หรือเสียงผิดปกติหรือไม่
 6. ร่องลิ่มมีการสึกหรอ โบลต์ยึดหลวม ส่วนกลางคลอนหรือไม่
 7. แกนของ Coupling มีการสั่น โบลต์ขันแน่นหลวมหรือไม่
 8. ฟันเฟืองมีเสียงผิดปกติ สั่น หรือสึกหรอผิดปกติหรือไม่
หัวข้อในการฝึกอบรมทักษะเกี่ยวกับการส่งกำลังมีดังต่อไปนี้
 1. วิธีปรับแต่ง tension ของสายพาน โซ่
 2. วิธีตั้งศูนย์ pulley, sprocket
 3. วิธีติดตั้ง pulley วิธีประกบลิ่ม
นอกจากนี้ ยังสามารถดำเนินการฝึกอบรม

      4.  วิธีตั้งระยะคลอน (backlash) ของฟันเฟือง

      5. วิธีตั้งแรงดัน Preload ให้กับ bearing

      6.  วิธีทำ shrinkage fit ให้กับ bearing เป็นต้น ตามความจำเป็น

และวิธีทำ “Visual Control” ของการส่งกำลัง มีดังนี้
 1. แสดงสภาพของ tension ของ V Belt หรือโซ่
 2. แสดงทิศทางการหมุนของ V Belt หรือโซ่
 3. ติดตั้งช่องมองสำหรับการตรวจเช็ค

เรียบเรียงโดย  อาจารย์ณรงค์เกียรติ  นักสอน
ที่ปรึกษา TPM-JIPM