ถัดไปเป็นเรื่องเกี่ยวกับไฮดรอลิก-นิวเมติก  Check Point ที่เกี่ยวข้องกับไฮดรอลิก-นิวเมติก มีดังนี้

· Check Point ของการตรวจเช็คโดยรวม
 1. ดูว่าเกิดความร้อนหรือเสียงผิดปกติที่โซลินอยด์วาล์ว การหลวมคลอนของสายไฟ หรือว่ามีสายขาดหรือไม่
 2. มีการคลอน การสั่นสะเทือนของอุปกรณ์ ท่อทางหรือไม่
 3. จุด 0 เข็มสั่น หรือมีการแสดงขอบเขตของมาตรวัดแรงดันได้ดีหรือไม่
 4. ท่อทางที่ไม่จำเป็น หรือสายยางที่ไม่จำเป็น มีการปล่อยทิ้งไว้หรือไม่

นอกจากนี้ เกี่ยวกับไฮดรอลิกให้ดำเนินการเช็คตามความจำเป็นว่า

        5. มีปริมาณน้ำมันในแทงก์ตามที่กำหนดไว้หรือไม่

         6. น้ำมันไฮดรอลิกมีความสกปรก ฟิลเตอร์อุดตันหรือไม่

         7. น้ำมันไฮดรอกลิกมีอุณหภูมิสูงเกินไปหรือไม่

        8. ท่อเดรนร้อนหรือไม่ เป็นต้น

การฝึกอบรมทักษะเกี่ยวกับไฮดรอลิก-นิวเมติก มีการดำเนินการสิ่งต่อไปนี้
 1. วิธีการปฏิบัติงานป้องกันการรั่ว
 2. วิธีตรวจเช็คอุปกรณ์-unit ต่าง ๆ ด้วยประสาทสัมผัสทั้งห้า
 3. วิธีตั้งศูนย์ coupling
 4. วิธีปรับแต่งมาตรวัดแรงดัน
อีกทั้งวิธีการ “Visual Control” ของไฮดรอลิก-นิวเมติก มีวิธีการดังต่อไปนี้
 1. แสดงแรงดันที่กำหนด
 2. แสดงวิธีใช้โซลินอยด์วาล์ว
 3. แปะ Thermo Label ที่โซลินอยด์วาล์ว เป็นต้น

นอกจากนี้เกี่ยวกับไฮดรอลิก-นิวเมติก ยังจำเป็นต้องมี

       4.  แสดงพิกัดต่ำสุด-สูงสุดของมาตรวัดแรงดัน

       5.  แสดงชนิดของน้ำมัน

       6. I Mark ที่ Locknut ของ Relief Valve

 

เรียบเรียงโดย  อาจารย์ณรงค์เกียรติ  นักสอน
ที่ปรึกษา TPM-JIPM